Verhuist u naar of binnen de gemeente Berg en Dal? Dan moet u dat melden bij de gemeente Berg en Dal. Verhuist u van Berg en Dal naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Berg en Dal uitgeschreven. Geef uw verhuizing op tijd door: vanaf maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum tot en met uiterlijk 5 dagen erna.

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. 

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Echtgenoten/geregistreerde partners die op het zelfde adres wonen, mogen voor elkaar aangifte doen
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld;
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd. Zo kunt u bijvoorbeeld de verhuizing van uw ouders naar een verpleeghuis of instelling doorgeven. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over hoe het machtigen werkt. 

Toestemming hoofdbewoner

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Dit kan op twee manieren:

 • De persoon bij wie u gaat inwonen, geeft online met DigiD toestemming tot inwoning
 • Het is ook mogelijk om de verklaring hieronder in te vullen en door de hoofdbewoner te (laten) ondertekenen en naar de gemeente te sturen. U kunt het ingevulde formulier ook meenemen naar uw afspraak bij de gemeente.

Verhuizing minderjarig kind

Wilt u als ouder of voogd de verhuizing van één of meerdere minderjarige kinderen doorgeven, zonder dat u zelf verhuist? Dat kan online met DigiD.

DigiD linkOnline doorgeven verhuizing minderjarig kind

Geef uw verhuizing op tijd door

 • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken vóór tot en met 5 dagen ná de verhuisdatum. Meldt u de verhuizing binnen deze periode, dan gaat uw adreswijziging in vanaf uw verhuisdatum
 • Geeft u de verhuizing meer dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan gaat uw adreswijziging in vanaf de datum dat u de verhuizing doorgeeft. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Bevestiging

Wilt u weten of u staat ingeschreven op uw nieuwe adres? Log in op MijnOverheid(externe link) en kijk (ná uw verhuisdatum) of uw inschrijving is verwerkt.

Aan welke instanties geven wij uw verhuizing door?

e gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/(externe link) kunt u zien welke instanties dit zijn.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizing naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Wat heb ik nodig?

 • Als u de verhuizing online doorgeeft, heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl(externe link). U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis
 • Als u de verhuizing doorgeeft tijdens een afspraak bij de gemeente, neemt u uw identiteitsbewijs mee
 • Als u bij iemand gaat inwonen: het ingevulde formulier

Heeft u iemand gemachtigd om uw verhuizing voor u door te geven?

Degene die u heeft gemachtigd neemt dan mee:

 • Een door u ondertekende brief met de volgende informatie: "Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres)."
 • Zijn of haar identiteitsbewijs
 • (Een kopie van) uw identiteitsbewijs
 • Als u bij iemand gaat inwonen: het ingevulde formulier