Verhuizing doorgeven

DigiDGeef uw verhuizing direct online door

 Maak een afspraak

 • Verhuist u naar of binnen de gemeente Berg en Dal? Dan moet u dat melden bij de gemeente Berg en Dal. 
 • Verhuist u van Berg en Dal naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Berg en Dal uitgeschreven. 
 • Geef uw verhuizing op tijd door: vanaf maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum tot en met uiterlijk 5 dagen erna.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Lees meer op de pagina Verhuizing naar het buitenland.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Echtgenoten/geregistreerde partners die op het zelfde adres wonen, mogen voor elkaar aangifte doen
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld;
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd. Zo kunt u bijvoorbeeld de verhuizing van uw ouders naar een verpleeghuis of instelling doorgeven. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over hoe het machtigen werkt. 

Heeft u iemand gemachtigd om uw verhuizing voor u door te geven?

Degene die u heeft gemachtigd neemt dan mee:

 • Een door u ondertekende brief met de volgende informatie: "Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres)."
 • Zijn of haar identiteitsbewijs
 • (Een kopie van) uw identiteitsbewijs
 • Als u bij iemand gaat inwonen: het ingevulde formulier

Geef uw verhuizing op tijd door

 • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken vóór tot en met 5 dagen ná de verhuisdatum. Meldt u de verhuizing binnen deze periode, dan gaat uw adreswijziging in vanaf uw verhuisdatum
 • Geeft u de verhuizing meer dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan gaat uw adreswijziging in vanaf de datum dat u de verhuizing doorgeeft. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Bevestiging

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer uw verhuizing is verwerkt (als uw e-mailadres aan ons is doorgegeven bij het melden van uw verhuizing). Ook kunt u op MijnOverheid inloggen en (ná uw verhuisdatum) zien of uw inschrijving is verwerkt.

Aan welke instanties geven wij uw verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/ kunt u zien welke instanties dit zijn.

Toestemming hoofdbewoner

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Dit kan op twee manieren:

 • De persoon bij wie u gaat inwonen, geeft online met DigiD toestemming tot inwoning
 • Het is ook mogelijk om de verklaring hieronder in te vullen en door de hoofdbewoner te (laten) ondertekenen en naar de gemeente te sturen via burgerzaken@bergendal.nl . U kunt het ingevulde formulier ook meenemen naar uw afspraak bij de gemeente.