In de Wegenverkeerswet staan regels over de openbare weg. Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW