Verloren of gevonden voorwerpen melden

Heeft u iets verloren of gevonden? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Dat kan bij de gemeente zelf of online via website: Verloren of gevonden. Op deze website staat het grootste overzicht van gevonden voorwerpen en fietsen. Het is een samenwerking van de Nederlandse gemeenten, politie en fietsendepots. Denkt u dat het om diefstal gaat, doe dan een melding bij de politie

Thuis bewaren of bij de gemeente?

U kunt een gevonden voorwerp thuis bewaren of bij de gemeente inleveren. Een voorwerp dat meer waard is dan € 450,- moet u altijd in bewaring geven bij de gemeente.

Wanneer kunt u eigenaar worden van een gevonden voorwerp?

U kunt na een jaar eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Let op! Dit geldt niet voor:

  1. Identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Deze documenten moet u altijd inleveren bij de gemeente. Paspoorten en identiteitskaarten worden altijd vernietigd. Rijbewijzen worden soms teruggegeven.
  2. Gevonden fietsen en bromfietsen. U mag deze niet thuis bewaren. U wordt hier ook geen eigenaar van na een jaar. De gemeente bewaart gevonden fietsen en bromfietsen bij de gemeentewerf.

 Gaat het om andere voorwerpen dan documenten en (brom)fietsen? Dan kunt u na een jaar eigenaar worden. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • U moet bij het melden van een gevonden voorwerp aangeven dat u de eigenaar wilt worden.
  • Haalt de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar op? Dan bent u de eigenaar van het voorwerp.
  • Geeft u het voorwerp in bewaring bij de gemeente? Dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450,- waard is.
  • Haalt de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar op? Dan moet u zich na dat jaar binnen een maand melden bij de gemeente.