Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat het concept van de “Verordening stimuleringslening en subsidie duurzame maatregelen non-profitorganisaties Berg en Dal 2024” voor iedereen ter inzage ligt tot en met 30 oktober 2023.

U kunt de conceptverordening opvragen bij Carl te Riele via c.t.riele@bergendal.nl en bij Hans Pesser via h.pesser@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer 14024.

De zienswijze kunt u richten aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal
t.a.v. Hans Pesser, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Na de inspraak stelt de gemeenteraad het concept definitief vast.