Vervoer

Alle mogelijkheden voor vervoer in de gemeente Berg en Dal. Van Avan tot toektoek en van Museum plus bus tot fietsmaatjes.

Hulpmiddelen kortdurend gebruik

Heeft u moeite met het verplaatsen over langere afstanden? Dus verder dan in en rond uw huis? Dan is misschien een rolstoel nodig. Hulpmiddelen lenen voor tijdelijk gebruik is meestal gratis. U betaalt wel een borg. 

Wilt u een hulpmiddel langer gebruiken? Dan betaalt u huur of moet u kopen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tijdelijk een scootmobiel huren of kopen.
Outlet-winkels voor hulpmiddelen.

Hulpmiddelen en vervoer voor werk of opleiding

Heeft u hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te kunnen doen of hulpmiddelen nodig bij het volgen van onderwijs?  Is reizen naar uw werk of onderwijsplek lastig omdat u een langdurige ziekte of handicap heeft? Dan kunt u contact opnemen met het UWV.

Zelfstandig reizen

Gaan en staan waar u wilt. Voor veel mensen is dit niet vanzelf sprekend. Leren zelfstandig te reizen voor mensen met een beperking vergroot de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.

Begeleiding in het openbaar vervoer

Is alleen reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk? Neem dan gratis een begeleider mee. U koopt zelf een kaartje en op vertoon van een OV-begeleiderskaart reist uw begeleider gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig voor de bus en trein. 

De OV-begeleiderskaart vraagt u aan bij de Nederlandse Spoorwegen, (0900) 202 11 63 (€ 0,10 per minuut). Een onafhankelijke keuringsarts beoordeelt of u voor een OV-begeleiderskaart in aanmerking komt.

Vergoeding ziekenvervoer

In sommige gevallen krijgt u ziekenvervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Gehandicaptenparkeerkaart

Personen met bepaalde (fysieke) beperkingen kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Daarmee mogen zij onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren.