Volwasseneneducatie

Wat is het?

Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.

Bij het ROC kunt u opleidingen doen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus. Bepaalde opleidingen kunt u overdag volgen en andere in de avond. U krijgt een diploma als u een examen haalt.

Wil je graag beter leren lezen, schrijven, rekenen en computeren? Dan kun je bij het ROC een cursus Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden volgen. De gemeente betaalt het grootste deel van de cursus.

Meer informatie en het exacte aanbod vindt u op de website van het ROC Nijmegen.