De gemeente Berg en Dal biedt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een verzekering aan voor inwoners die vrijwilligerswerk doen.

Dit is een secundaire verzekering, wat inhoudt dat andere verzekeringen voorgaan. Alleen als uw eigen verzekering of de verzekering van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet de schade niet dekt, kunt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het is dan ook niet de bedoeling dat vrijwilligers of organisaties die met vrijwilligers werken hun (WA-)verzekering opzeggen.

Hoe werkt het?

Voor wie geldt de verzekering?

De verzekering is bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers die tijdens het vrijwilligerswerk een ongeval overkomt of die tijdens het vrijwilligerswerk schade toebrengen aan derden. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekering. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Voor organisaties geldt dat aansprakelijkheid met betrekking tot vrijwilligerswerk is verzekerd. Ook bestuurdersaansprakelijkheid en verkeersaansprakelijkheid vallen onder de dekking. Verder is er een rechtsbijstanddekking voor juridische bijstand bij eventuele strafrechtelijke vervolging van vrijwilligers en ondersteuning bij schadeverhaal.

Wat als ik in een andere gemeente vrijwilligerswerk doe?

Vrijwilligers uit de gemeente Berg en Dal die vrijwilligerswerk doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de gemeente Berg en Dal. Heeft de andere gemeente ook de VNG Vrijwilligerspolis afgesloten, of heeft de organisatie waarvoor u actief bent een eigen vrijwilligersverzekering? Dan bent u verzekerd via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie.

Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.

Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

Wat moet ik doen?

Schade en dan?

Als eerste gaat u na of uw eigen verzekering of die van uw organisatie de schade dekt. Als u meent aanspraak te kunnen doen op de VNG vrijwilligersverzekering, doet u een melding bij de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger/mantelzorger of organisatie. De schade wordt ook rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgehandeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

Meer informatie kunt u lezen in de brochure van de VNG