Vuurwerkverbod

Het kabinet heeft besloten tot een landelijk verbod op afsteken van consumentenvuurwerk voor de  komende jaarwisseling 2021-2022. (uitgezonderd categorie F1 vuurwerk wat het hele jaar verkocht mag worden).

Vuurwerkoverlast?

U kunt dit op de volgende manieren melden:

  • Tijdens kantooruren belt u naar de gemeente, telefoonnummer 14024. U kunt dan vragen naar de BOA
  • U kunt ook een melding maken via onze website
  • Buiten kantooruren belt u naar de politie, telefoonnummer 0900-8844Goed om te weten

Meer informatie

Meer regels over vuurwerk vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl