Waarom haalt DAR in juli en augustus 2023 tweewekelijks het gft-afval op?

DAR doet dit vanwege een tekort aan personeel in de periode juli en augustus 2023. Dat zijn piekmaanden qua vakantie, zoals in de meeste sectoren. Helaas heeft ook DAR te maken met personeelstekorten. Bovendien vraagt de wekelijkse inzameling van GFT in de zomermaanden juist extra personeel. Het lukt dit jaar helaas niet om al die mensen (tijdelijk) te vervangen.  

Betaalt u dan voor iets wat u niet (tweewekelijks ipv iedere week) krijgt?
 
Voor wat betreft de afvalstoffenheffing in onze gemeente: deze is kostendekkend. Dat betekent dat de gemeente hier geen winst op maakt. Minder vaak ophalen betekent dat we als gemeente minder betalen aan DAR. Gedurende het jaar zijn er meer van deze plussen en minnen. Denk bijvoorbeeld aan extra inzet van DAR om gedumpt afval op te halen. Na afloop van het jaar volgt de eindafrekening. Als we dan meer betaald hebben dan DAR aan kosten heeft gemaakt, dan ontvangen we dat terug. Als DAR meer kosten heeft moeten maken dan we tot dan toe betaald hebben, dan moeten we dat alsnog extra betalen aan Dar. Hieronder leggen we dit uitgebreider uit.
We proberen de service aan onze inwoners op een goed peil te houden en te zorgen dat iedereen zijn afval goed kwijt kan en krijgt waarvoor hij/zij betaalt.

Hoe werkt dat met de afvalstoffenheffing? En wat gebeurt er als DAR minder vaak ophaalt dan waarvoor betaald is?
 
De totale afvalbegroting van de gemeente bestaat uit veel verschillende kosten en inkomsten. We proberen die kosten en inkomsten vooraf zo goed mogelijk in te schatten. Op basis van die vooraf ingeschatte totale kosten berekenen we vervolgens een kostendekkende (en dus zonder winst) afvalstoffenheffing die ieder huishouden moet betalen. De kosten voor 2023 hebben we half 2022 ingeschat en omgerekend naar een bedrag afvalstoffenheffing per huishouden. De hoogte van die afvalstoffenheffing is in december 2022 door onze gemeenteraad vastgesteld. De aanslag is begin 2023 verstuurd naar alle huishoudens.

Als gedurende het jaar blijkt dat een deel van de werkzaamheden helaas niet uitgevoerd kan worden, kunnen we de afvalstoffenheffing niet meer aanpassen. We gaan ook niets terugstorten of compenseren. Dat kost erg veel tijd (en dus geld) en kent enkele praktische problemen. Maar het is wel uw/ons geld, dus wat doen we wel:
 
De werkzaamheden die niet uitgevoerd kunnen worden hoeft de gemeente uiteraard ook niet te betalen aan DAR. Dus de rekening voor dit onderdeel wordt achteraf iets lager. Voor alle onderdelen van de afvalbegroting kijken we achteraf wat de werkelijke kosten zijn geworden. Als voorbeeld: we schatten vooraf ook de verschillende hoeveelheden afval in, en op basis van die hoeveelheden rekenen we vooraf uit wat het kost om dat afval te verwerken. Maar pas achteraf blijkt of we meer of minder kilo’s van een bepaalde afvalsoort hebben ingezameld, bijvoorbeeld doordat mensen meer of minder goed het afval hebben gescheiden. En zoals u hierboven kunt lezen komt het ook voor dat DAR extra vaak gedumpt afval moet ophalen. Ook dat kost geld. We weten dus ook pas achteraf of de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan we vooraf dachten.
Zo hebben we voor alle onderdelen van de afvalbegroting achteraf plussen en minnen die samen komen tot een eindbedrag. Dat kan een positief of negatief eindbedrag zijn. Dat eindbedrag verrekenen we na afloop van het jaar met de algemene middelen (dus de portemonnee van ons allemaal) van de gemeente.

Tips voor gft-afval scheiden in de zomer