De gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland pakken samen met inwoners wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen. Wilt u weten wat we waar gaan doen? Klik dan op onderstaande stroombanen.

Wat is een stroombaan?

De nummers en bijbehorende kleuren in de kaart staan voor een ‘stroombaan’. Stroombanen zijn natuurlijke dalen in het landschap. Deze staan normaal gesproken droog. Bij hevige neerslag stromen regenwater en modder vanaf de hellingen via deze dalen naar beneden. Dit kan wateroverlast veroorzaken in Breedeweg. Breedeweg heeft 7 stroombanen. 

Door regenwater zoveel mogelijk op de hellingen op te vangen en vast te houden stroomt het minder door naar beneden. Hierdoor vermindert de wateroverlast in het dorp.
 

Stroombaan 1

Eind juni is het startsein gegeven voor de uitvoering van de maatregelen in het dorp op en rond het pleintje aan de Wilgstraat. Zowel in het landelijke gebied als bij plein Wilgstraat worden voorzieningen aangebracht die ervoor zorgen dat het regenwater in de bodem kan zakken.

Onder het Wilgplein worden infiltratiekratten aangebracht

Infiltratiekratten zijn sterk waterdoorlatende boxen die in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem op te vangen en weg te laten zakken. De kratten zijn open aan de onderzijde en hebben ook openingen aan de zijkanten waardoor het water in de bodem kan wegstromen. Zo wordt het regenwater opgevangen dat op het pleintje valt en kan het in de grond infiltreren. De infiltratiekratten worden onder de bestrating van het Wilgplein aangebracht. Deze kunnen straks 100.000 liter regenwater bergen.

Water in bodem laten zakken bij de Knapheideweg en het Hemeltje heeft het grootste effect

Regenwater wordt hier aan de rand van het buitengebied in bovengrondse infiltratiebekkens opgevangen. Daardoor stroomt het niet meer vanaf de helling het dorp in. Infiltratiebekkens zijn een verlaagd terrein waarin regenwater wordt opgevangen dat vervolgens in de bodem kan zakken. De infiltratiebekkens zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer 90% van dat regenwater in de bodem kan worden opgenomen. Deze werkzaamheden starten na de zomer, direct nadat de vergunning om te mogen graven door de provincie Gelderland is afgegeven.

De animatie laat enkele belangrijke maatregelen bij stroombaan 1 zien.
 

Stroombaan 2

Het ontwerp is gepresenteerd in de bewonersavond op 9 maart 2022 en is naar aanleiding van de inbreng tijdens die avond op onderdelen aangepast en verbeterd. In deze animatie ziet u de belangrijkste maatregelen. Alle benodigde gronden zijn inmiddels verworven. Momenteel lopen de diverse vergunningprocedures (ontgrondingsvergunning, omgevingsvergunning, projectplan Waterwet). Ook worden er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld ecologisch-, archeologisch- en munitieonderzoek. Na ontvangst van de vergunningen gaan we starten met de uitvoering. Dit zal naar verwachting komend najaar zijn.


Stroombaan 6

Ook van deze stroombaan is het ontwerp gepresenteerd tijdens de bewonersavond op 9 maart 2022, waarna het ontwerp op onderdelen is aangepast en verbeterd. Alle benodigde gronden zijn inmiddels verkregen. Momenteel lopen de diverse vergunningprocedures (ontgrondingsvergunning, omgevingsvergunning, projectplan Waterwet). Ook worden er nog onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een ecologisch, archeologisch en munitieonderzoek. Na ontvangst van de vergunningen gaan we starten met de uitvoering. Dit zal naar verwachting komend najaar zijn.

In deze animatie ziet u de belangrijkste maatregelen in stroombaan 6.

Nieuwsbrieven

We maken regelmatig een nieuwsbrief over de aanpak van wateroverlast in Breedeweg. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief wateroverlast Breedeweg.

Op een kaart van Breedeweg en omgeving wordt getoond waar wateroverlast is en welks soort maatregelen er opgepakt worden.