De gemeente werkt ook samen met de werkgroep Burgerparticipatie. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente met veel kennis op het gebied van participatie. De werkgroep adviseert de gemeente over samenwerken met inwoners en hoe we dat kunnen verbeteren. Ze hebben 3 rapporten gemaakt met adviezen en aanbevelingen voor de gemeente. De rapporten vindt u hieronder.

  1. Evaluatie burgerparticipatie in de gemeente Berg en Dal
  2. Dorpsagenda’s in de gemeente Berg en Dal
  3. Luisteren naar burgers

De werkgroep denkt graag met u mee over samenwerken met de gemeente. U kunt de werkgroep bereiken door een mail te sturen naar Herman Verblackt. Zijn mailadres is h.verblackt@ziggo.nl