Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden. 

Als u op een andere plek wilt kamperen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • kadastrale gegevens van het totale perceel waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;
  • een situatietekening van het terrein met daarop aangegeven de volledige inrichting van het terrein zoals groenvoorzieningen, sanitaire gebouwen, indeling van de standplaatsen en de soort standplaatsen, terreingedeelte voor sport en spel, parkeergelegenheid voor bezoekers en gasten, brandblusmiddelen, EHBO-post en/of verbandtrommel, kampeerreglement, prijslijst;
  • overige informatie die nuttig is voor de gemeente om een goed inzicht te krijgen in het te exploiteren kampeerterrein.

Kosten

De kosten bedragen € 21,05

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.