De Wmo-Adviesgroep Berg en Dal be(externe link)hartigt de belangen van alle mensen die een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De vrijwilligers doen dit gratis en onafhankelijk, dus zonder binding met de gemeente, waarbij ze aan de kant staan van de gebruiker. De Wmo-Adviesgroep Berg en Dal heette voorheen Platform Wet voorziening gehandicapten/Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (WVG/BTB).

Hoe werkt het?

Ervaringsdeskundigen

De leden van de adviesgroep zijn praktisch ingestelde mensen. Het zijn ervaringsdeskundigen die u helpen als u bijvoorbeeld een aanvraag wilt doen, een voorziening nodig heeft, een verkeerssituatie wilt voorleggen enzovoorts. De Wmo-Adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, denkt mee met allerlei regelgeving rondom de Wmo en voert actief beleid om Wmo-voorzieningen zo cliëntgericht mogelijk te maken.

Werkgroepen

Er zijn binnen de Wmo-Adviesgroep Berg en Dal vijf werkgroepen:

  1. Cliëntencontactgroep U kunt deze werkgroep benaderen om bij het “keukentafelgesprek” aanwezig te zijn. Of als er vragen zijn rond Wmo-zaken binnen uw huishouden.
  2. Wonen (onder andere woningcorporaties) Deze werkgroep adviseert over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle nieuwbouwlocaties en renovaties van gebouwen.
  3. Welzijn De werkgroep Welzijn houdt zich bezigt met de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle openbare gebouwen, nieuwbouw/verbouw/onderhoud van scholen, (sport-)voorzieningen en gemeenschapsgebouwen.
  4. Verkeer en veiligheid Deze werkgroep houdt zich bezig met de gebruiksvriendelijkheid van onder andere rotonden, oversteekplaatsen en fietspaden, met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en met alle zaken die de veiligheid in het verkeer aangaan.
  5. Hulpmiddelen/klankbordgroep hulpmiddelenleverancier Deze werkgroep brengt bij regionale overleggen individuele problemen van gebruikers in. Daarnaast zijn de leden betrokken bij het proces rond de aanbesteding, aanschaf en onderhoud van hulpmiddelen.

Wat moet ik doen?

Contact

Voor meer informatie kijk op de website Wm(externe link)o-Adviesgroep Berg en Dal(externe link).

U kunt schrijven naar: Secretariaat WMO-Adviesgroep Berg en Dal, Schubertstraat 2, 6561 EN Groesbeek.

U kunt bellen naar: (06) 13415975 (Willy Fleuren) of mailen naar: info@wmoadviesgroepbergendal.nl