De gemeente Berg en Dal heeft samen met woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Hierbij is naar de actuele en toekomstige behoefte aan woningen gekeken en naar het type woningen.

Wat zijn belangrijke conclusies?

In totaal zijn er in de periode 2019 – 2029 ruim 1000 extra woningen nodig, zowel koopwoningen als huurwoningen. Dit is een stijging van 300 woningen ten opzichte van een in 2016 uitgevoerd onderzoek. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het grote woningtekort in de regio Nijmegen, waar Berg en Dal onderdeel van is. Er is een grotere behoefte aan:

  • Kleinere en levensloopbestendige woningen en appartementen. Dit komt onder andere door de vergrijzing en doordat er ook meer kleine huishoudens zijn;
  • Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en mensen met lage en middeninkomens;
  • Vrijstaande koopwoningen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Omdat de gemeente zelf geen woningen bouwt, gaat de gemeente in gesprek met marktpartijen en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort. Deze partijen bekijken samen hoe bestaande woningbouwplannen versneld kunnen worden aangepakt, en gaan op zoek naar nieuwe bouwlocaties in de kernen.