Gebouwen en terreinen voor sport, welzijn en onderwijs in onze gemeente kosten veel geld. Vaak is daarvoor een bijdrage van de gemeente nodig. In het accommodatiebeleid leggen we vast hoe we daar mee om gaan.

De regels gelden bijvoorbeeld voor een sporthal, een kantine, een school, dorpshuis of sportvelden. Dit kunnen gebouwen van de gemeente zelf zijn. Maar het kan ook gaan om gebouwen in beheer van een stichting of een vereniging die door de gemeente wordt ondersteund met geld.

Hieronder vindt u de nota over het accommodatiebeleid. Meer informatie over subsidies voor verenigingen vindt u op de pagina Subsidie welzijn.