In 2003, 2004 en 2005 werden in de toenmalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Groesbeek en Ubbergen de eerste archeologische beleidsadvieskaarten opgesteld. Een ‘archeologische kaart’ bestaat uit een rapport en één of twee kaarten: - een geomorfologische kaart met verwachtingen en bekende vindplaatsen én een archeologische beleidsadvieskaart. 

In 2010 en 2013 werden de kaarten voor respectievelijk Ubbergen en Groesbeek geactualiseerd en gebracht naar een hoger schaalniveau. De beschikbare kaarten kunt u onderstaand downloaden. In 2021-2022 is de archeologische waardenkaart voor de gehele gemeente vernieuwd. Deze kaarten zijn via deze bekendmaking te bekijken.

Kanttekeningen bij de kaarten

De kaarten zijn gebaseerd op de kennis van het moment van vervaardiging en vormen dan ook altijd een momentopname. Kennis van archeologisch onderzoek dat daarna plaats vindt wordt ook gebruikt bij de beoordeling van aanvragen van bodemverstoringen in de omgeving. Aan de kaarten als zodanig kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.