Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (Bvo DRAN)

Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht.

Op het kaartje hieronder ziet u welke gemeenten in dit samenwerkingsverband zitten. Dit zijn de gemeenten: