Wil de gemeente een onroerend zaak zoals een stuk grond verkopen of verhuren aan een bepaalde partij? Dan moet de gemeente dat bekend maken. De gemeente moet andere partijen die serieuze interesse hebben in een onroerend zaak de kans geven hun interesse te tonen. Als er meer partijen zijn met serieuze interesse moet de gemeente de beste partij kiezen op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Waar vindt u de bekendmakingen?

U kunt de bekendmaking van alle voorgenomen verkopen en verhuren vinden via www.officielebekendmakingen.nl. Zoek op het woord ‘perceel’. Kies hierna in het volgende venster bovenaan bij Documentsoort ‘Gemeenteblad’. Daarna kiest u links bij Publicerende organisatie ‘Berg en Dal’. En daarna bij Rubriek ‘Overige overheidsinformatie’. 

U kunt zich ook abonneren op berichten over uw buurt via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Dan blijft u op de hoogte van bekendmakingen in uw buurt.

Wat doet u als u het niet eens bent met de verkoop of verhuur?

Bent  u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop of verhuur? Dan moet u binnen 20 kalenderdagen na de bekendmaking een kort geding aanspannen tegen de voorgenomen verkoop of verhuur.  Dat kan bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland te Arnhem. Wij stellen het op prijs als u een kopie van het verzoekschrift naar gemeente@bergendal.nl stuurt. Vermeld daarbij om welk perceel het gaat.