Beplantingsplan stroombaan 1, Knapheideweg-Hemeltje-Wilgstraat

We gaan stroombaan 1 in Breedeweg aanplanten. Hiervoor hebben we samen met omwonenden een beplantingsplan gemaakt. In het beplantingsplan staat beschreven welke planten we waar neerzetten. Het beplantingsplan is te zien in de pdf's op deze pagina.

Stroombaan 1 ligt bij de Knapheideweg-Hemeltje-Wilgstraat. 

Wat is een stroombaan?

Stroombanen zijn natuurlijke dalen in het landschap. Deze staan normaal gesproken droog. Bij hevige neerslag stromen regenwater en modder vanaf de hellingen via deze dalen naar beneden. Dit kan wateroverlast veroorzaken in Breedeweg. Breedeweg heeft 7 stroombanen. 

Door regenwater zoveel mogelijk op de hellingen bij de stroombanen op te vangen en vast te houden stroomt het minder door naar beneden. Hierdoor vermindert de wateroverlast in het dorp.

Beplantingsplan

Infiltratiebekkens Knapheideweg

Bij de Knapheideweg hebben we 4 infiltratiebekkens aangelegd. Infiltratiebekkens zijn verlagingen in het landschap waar we overtollig regenwater kunnen opvangen. Het regenwater kan daarna in de bodem wegzakken. Hierdoor verminderen we tegelijkertijd de verdroging van de stuwwal.

De bekkens zien er nu nog kaal uit. Maar dat komt helemaal goed! We zaaien de zijkanten van de bekkens in met een bloemrijk kruidenmengsel en we plaatsen bomen en struiken. Bij de groene delen in de pdf 'Infiltratiebekkens Knapheideweg' komen de bomen en struiken.

Infiltratiebekkens ’t Hemeltje

Bij 't Hemeltje namen we ook extra maatregelen. De bestaande sloot is aangepast en heeft drempels gekregen zodat ook hier infiltratiebekkens zijn ontstaan. Zitten deze infiltratiebekkens vol? Dan stroomt het water via een zogeheten duiker onder de Wilgstraat helemaal door naar de sloot achter de Buurtsuper.

Bij 't Hemeltje planten we struiken en hagen, 14 fruitbomen en 6 loofbomen. Ook zaaien we een bloemrijk kruidenmengsel in. De tekening 'Infiltratiebekkens Hemeltje' laat de groenplannen voor 't Hemeltje zien.

Wateroverlast Breedeweg

De gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland pakken samen met inwoners wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 grote en kleinere maatregelen.