Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. Het geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen e.d. Het bestemmingsplan legt rechten en plichten vast met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, voorschriften of regels en een toelichting.

Hoe kunt u een bestemmingsplan inzien?

  • U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente digitaal bekijken via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
  • Of u neemt contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).