Zijn er veranderingen in uw gezinssituatie of bijvoorbeeld in uw woonsituatie? Dan moet u dat aan de gemeente doorgeven. U geeft veranderingen handig en snel aan ons door via onderstaande digitale formulieren. 

U vult het formulier én, als u een partner heeft, de akkoordverklaring partner in.

Om welke wijzigingen gaat het?

U kunt bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in het aantal bewoners op uw adres, inkomsten, verblijf in het buitenland, erfenis, aanschaf auto en samenwoning/huwelijk. Geef de wijzigingen binnen 10 werkdagen na de wijziging aan ons door. 

Gaat het specifiek om het doorgeven van uw vermogen in verband met de gemeente zorgverzekering? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina. 

Doorgeven wijziging vermogen gemeente zorgverzekering

De vermogensgrens voor de bijzondere bijstand van de gemeente zorgverzekering verandert. U mag vanaf 1 november 2021 niet meer vermogen hebben dan de vermogensgrens in de Participatiewet. Met onderstaand formulier geeft u aan ons door dat u meer vermogen heeft dan de vermogensgrens in de Participatiewet.

Formulier doorgeven teveel vermogen gemeente zorgverzekering

Vermogensgrens Participatiewet

  • Voor alleenstaanden: uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 7.575,-.
  • Voor alleenstaanden met ten laste komende kinderen: uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 15.150,-. Ten laste komende kinderen betekent dat uw kind jonger dan 18 jaar is. En het een eigen-, geadopteerd- of stiefkind is die in Nederland woont. Pleegkinderen worden hier niet in mee genomen.
  • Voor gehuwden: uw gezamenlijke vermogen mag niet hoger zijn dan €15.150,-.