Copyright

Copyright

De gemeente Berg en Dal behoudt het auteursrecht op teksten en beelden van de gemeente die via de internetsite van de gemeente Berg en Dal worden verstrekt. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Gebruik (oud) gemeentewapen

Gemeente Berg en Dal is in 2015 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek. Voor de gemeente Berg en Dal heeft de Hoge Raad van Adel een gemeentewapen toegekend. De gemeente gebruikt het voor officiële gelegenheden en op officiële documenten. Het college van burgemeester en wethouders gaat over dit gebruik. Als het gemeentewapen zonder toestemming door anderen wordt gebruikt, kunnen mensen ten onrechte de indruk krijgen dat er een relatie is met de gemeente. Toch kan de gemeente bij hoge uitzondering toestemming verlenen aan anderen om het gemeentewapen te gebruiken. Iemand die dat wil kan hiervoor schriftelijk een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, met een omschrijving van het doel en hoe men het gemeentelijke beeldmerk wil gebruiken.

Voor het gemeentewapen van één van de voormalige gemeenten (Millingen, Ubbergen, Groesbeek) geldt hetzelfde.

Betekenis gemeentewapen

Het gemeentewapen betreft een doorsneden wapen waarvan de bovenste helft is gedeeld. In het eerste (heraldisch belangrijkste) kwartier is het wapen van de voormalige gemeente Groesbeek geplaatst. Het wapen is ontleend aan dat van de Heren van Groesbeek. De voormalige gemeente Millingen aan de Rijn wordt gepresenteerd door het wapen van de heer Van den Berg(h), dat het eerste kwartier van het thans vervallen gemeentewapen van de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn sierde. De gestengelde en gebladerde gouden roos van de voormalige gemeente Ubbergen keert terug in de onderste schildhelft.

Gebruik gemeentelogo

Alleen de gemeente mag de gemeentelijke huisstijl en/of het logo van de gemeente Berg en Dal gebruiken. Als het zonder toestemming door anderen wordt gebruikt, kunnen mensen ten onrechte de indruk krijgen dat er een relatie is met de gemeente. De gemeente kan toestemming verlenen aan anderen om het logo te gebruiken. Iemand die dat wil kan hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente. Ook het gebruik van logo’s die sterk lijken op het logo van de gemeente Berg en Dal is niet toegestaan. Als u het logo mag gebruiken, mag u het logo niet worden vervormen of op een andere manier veranderen, zoals uitrekken, spiegelen, ander lettertype gebruiken. Voor het logo van één van de voormalige gemeenten (Millingen, Ubbergen, Groesbeek) geldt hetzelfde.

Gebruik gemeentevlag

De gemeentevlag kan zonder toestemming worden gebruikt. Voor het ophangen van de gemeentevlag gelden dezelfde richtlijnen als bij de Nederlandse vlag. De vlag mag niet de grond raken of het verkeer hinderen. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag de vlag niet worden gehesen. Alleen wanneer de vlag continu is uitgelicht, mag de vlag ook na zonsondergang gehesen blijven.