Op de dorpsagenda De Horst staan verschillende onderwerpen en acties waar de inwoners zich voor willen inzetten. Centrale vraag is: Wat is er nodig om nu en in de toekomst prettig te wonen en leven op De Horst?

Door alle onderwerpen en acties op een agenda te zetten kan iedereen zien wat er in het dorp speelt. Alle inwoners krijgen zo de kans om mee te praten. En het is een middel om ook echt aan de slag te gaan. Op onderdelen kunnen inwoners dit alleen, soms zijn ook andere organisaties (zoals bijvoorbeeld de gemeente) nodig.  

Hier vindt meer informatie over dorpsagenda en de wijkraad(externe link).