Dorpsagenda's

Een dorpsagenda is een lijst met acties die inwoners belangrijk vinden voor hun dorp en waar ze zich voor in willen zetten. 

Wat is een Dorpsagenda?

Op een Dorpsagenda staan activiteiten van inwoners waarmee ze hun leefomgeving verbeteren én het samenleven versterken. In de Dorpsagenda kan iedereen zien wat er in een dorp speelt. Alle inwoners krijgen zo de kans om mee te praten. Inwoners kunnen onderwerpen zelf oppakken of anderen helpen. Misschien alleen al door mee te denken. De gemeente ondersteunt waar nodig. Bijvoorbeeld financieel, maar ook door mee te helpen.
De gemeente spreekt over een Dorpsagenda als:

 • Het een werkagenda is met concrete en haalbare plannen van en voor het dorp
 • Er activiteiten op staan die de sociale en fysieke leefomgeving verbeteren én het samenleven
 • Iedereen heeft de kans gehad te reageren, mee te doen
 • Er is een groepje inwoners is dat de voortgang bewaakt

Bekijk in onderstaand filmpje wat Dorpsagenda’s zijn en hoe ze werken.

Hoe maakt u een Dorpsagenda?

U wilt met een groepje inwoners aan de slag met een Dorpsagenda voor uw dorp. Neem dan contact met ons op. We komen graag langs om hierover door te praten en afspraken te maken.

Bekijk ook het animatiefilmpje hieronder. Daarin leggen we uit hoe u een Dorpsagenda maakt en welke dingen goed werken. We hebben namelijk geleerd van eerdere ervaringen en zien een paar belangrijke redenen waarom sommige Dorpsagenda’s beter werken dan andere. 

Een deel van de succesfactoren uit het filmpje komen uit de evaluatie Dorpsagenda’s. In deze evaluatie leest u meer succesfactoren die ervoor zorgen dat werken met Dorpsagenda’s verbetert. Dit is erg interessant.

Dit mag u van de gemeente verwachten

Dit mag u van de gemeente verwachten:

 • Net voor of na de afronding van een Dorpsagenda: De gemeente laat actief weten wat volgens haar haalbaar is. En wat de gemeente voor u kan doen als het gaat over betrokkenheid, rol en ondersteuning. De wethouder laat dit weten. Het is goed om dit te doen voordat u de Dorpsagenda aanbiedt. Dan weet u hoe het ervoor staat. 
 • Heeft de gemeente grote projecten gepland en is er een actieve groep bewoners bezig met de Dorpsagenda? Dan gaan we in gesprek en werken we samen.
 • De gemeente heeft geld voor de kosten voor het maken van de Dorpsagenda (per dorp €2.000) en voor het uitvoeren van plannen (dit budget verschilt per jaar, in 2023 was dit €40.000). Ook is er geld voor werkbezoeken door het land.
 • De gemeente organiseert 1x per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. De wethouder is ook aanwezig. Tijdens die bijeenkomst kunnen we:
  • Ervaringen uitwisselen
  • Kennis en ervaring opbouwen 
  • Projecten planning van de gemeente doornemen
  • De samenwerking met de gemeente te bespreken

Wat als het beleid van de gemeente en de Dorpsagenda botsen?

Als het beleid van de gemeente en de Dorpsagenda botsen dan:

 1. Gaan we in gesprek en zoeken we een oplossing.
 2. Lukt dit niet? Dan kunt u inspreken bij de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft dan richting. De gemeenteraad blijft dan bij het gemeentelijke beleid, of vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om het beleid aan te passen.

Jullie Dorpsagenda is onderdeel van de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie!

We willen jullie Dorpsagenda’s een plekje geven in de Berg en Dalse omgevingsvisie. Dit doen we door jullie agenda’s toe te voegen aan de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. Zo kan iedereen in 1 keer zien:

 • Hoe jullie naar de eigen toekomst van het dorp kijken en wat jullie doen om de leefbaarheid te verbeteren.
 • Wat gemeentelijk beleid betekent voor het dorp (en omgeving).

De verschillende rollen van de gemeente

De gemeente heeft verschillende rollen. Dit is goed om te weten! We moeten duidelijk aangeven wanneer we welke rol hebben. Vraag hier ook actief naar. Dit zijn de rollen:

 • Promotor van actieve dorpsagenda’s
 • Ondersteuner bij de ontwikkeling
 • Toetsend orgaan: past het wel of niet in beleid?
 • Behartiger van het algemeen belang
 • Uitvoerend ambtenaar: van beleid naar uitvoering
 • Mogelijk financier

De gemeenteraadsleden:

 • Ontvangen van ambtenaren de nieuwe Dorpsagenda met daarbij een uitleg wat de rol van de gemeente kan zijn per onderdeel (raadsinformatienota).
 • Geven richting als gemeentelijk beleid en Dorpsagenda botsen.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie werken met Dorpsagenda’s?

De werkgroep burgerparticipatie heeft in 2022 het werken met Dorpsagenda’s in onze gemeente geëvalueerd. In het evaluatierapport leest u onder andere hun aanbevelingen. Ook leest u over succesfactoren die ervoor zorgen dat werken met Dorpsagenda’s verbetert. Dit is erg interessant.

Werkt u al met Dorpsagenda’s? Lees dan hoofdstuk 5 uit het rapport. De werkgroep burgerparticipatie is een groep vrijwilligers uit onze gemeente die graag inwoners met een idee/initiatief ondersteunt en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft op het thema participatie.
 

Heeft u vragen over Dorpsagenda’s?

Heeft u vragen over Dorpsagenda’s? Neem dan contact op met Jelle Blijham of Helen Schot van de gemeente. Jelle is bereikbaar via 06-14 62 47 83 of j.blijham@bergendal.nl. En Helen via 06-14 62 49 29 of h.schot@bergendal.nl.