Kekerdom heeft als eerste dorp een dorpsagenda. Hiervoor zijn twee avonden georganiseerd waar inwoners met elkaar spraken over de toekomst van Kekerdom.  De eerste avond is vooral veel informatie opgehaald. Per thema konden inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden. Zo ontstond al een eerste aanzet voor de dorpsagenda. De tweede avond is per thema met elkaar doorgepraat.

Kekerdom wil nu en in de toekomst een toegankelijk, cultuurrijk en groen dorp zijn voor jong en oud met een saamhorige gemeenschap. Deze ambitie is in de dorpsagenda uitgewerkt tot concrete resultaten.

Bekijk de hoofdpunten van de dorpsagenda of lees de volledige visie.