Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld een braderie, festival of optocht. Wilt u een evenement organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Wilt u een klein evenement organiseren? Bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue? Dan is het maken van een melding voldoende. 

Telefonisch spreekuur

Afdeling vergunningen is elke dag bereikbaar tussen 10.00 en 11.00 uur. Bel daarvoor ons algemene telefoonnummer 14 024(externe link). U kunt uw vragen of terugbelverzoek ook mailen naar vergunningen@bergendal.nl.

Melding klein evenement

Een melding van een klein evenement (buurtfeest) moet uiterlijk 3 weken voor het evenement volledig in bezit zijn van de gemeente. Een melding voor een klein evenement kunt direct online indienen met DigiD of organisaties kunnen ook inloggen met eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+)

Melding klein evenement

Voorwaarden klein evenement (buurtfeest)

U kan een melding van een klein evenement doen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het evenement duurt maximaal 2 aaneengesloten dagen;
  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen gelijktijdig;
  • Het evenement, inclusief het ten gehore brengen van geluid vindt plaats tussen 9:00 uur en 1:00 uur;
  • Het evenement vindt plaats op een niet-doorgaande weg en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer of de vrije doorgang van hulpdiensten;
  • Indien u objecten wilt plaatsen: Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object niet zijnde aankondigingsborden.

Als u niet aan alle voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning voor een evenement aanvragen. Zie in onderstaande tekst hoe dit werkt.

Aanvraag vergunning (groot) evenement

Een complete aanvraag voor een vergunning moet uiterlijk 12 weken* voor het evenement in bezit zijn van de gemeente. Een aanvraag is compleet als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. U kunt via onderstaande link het formulier downloaden en invullen. Mail het formulier vervolgens naar gemeente@bergendal.nl(externe link).

* Deze termijn is nodig om uw aanvraag te controleren (deels door externe organisaties) op onder andere brandveiligheid, bestemmingsplan, geluid, alcohol, verkeer, bezwaartermijn etc. 

Formulier aanvraag vergunning evenement

Let op, in sommige gevallen moet u óók nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk wanneer u een incidentele festiviteit moet melden en en hoe u dit doet

Kosten

De legeskosten voor een evenementenvergunning bedragen € 57,85

Meer informatie

Lees dan het evenementenbeleid van de gemeente(externe link)

Lenen materiaal

Voor het lenen van materiaal van de werf bij het organiseren van een evenement (groot/klein) of een herdenking kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het is geen garantie voor het daadwerkelijk verkrijgen van de materialen. Het kan voorkomen dat gevraagde materialen niet beschikbaar zijn.  

Organiseert u een klein evenement (melding)? Dan vult u onderstaand formulier uiterlijk 3 weken voor de datum van uw evenement in.
Organiseert u een (groot) evenement of herdenking? Dan vult dan vult u onderstaand formulier uiterlijk 12 weken voor de datum van uw evenement of herdenking in.

Formulier voor het lenen van materialen

Toestemming eigenaar gebruik terrein of gebouw

Als het evenement op een particulier terrein of in een particulier gebouw wordt gehouden, dan is de toestemming van de eigenaar voor het gebruik van dit terrein of gebouw noodzakelijk. De eigenaar kan deze toestemming na de aanvraag voor een vergunning van een evenement direct online indienen.

Toestemming eigenaar gebruik particulier terrein of gebouw