Evenementen en corona

Op dit moment zijn evenementen en activiteiten weer mogelijk op basis van de landelijke coronaregels. Dit kan op termijn weer veranderen.  De huidig geldende coronamaatregelen vindt u op Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl(externe link).

Telefonisch spreekuur

Afdeling vergunningen is elke dag bereikbaar tussen 10.00 en 11.00 uur. Bel daarvoor ons algemene telefoonnummer 14 024(externe link). U kunt uw vragen of terugbelverzoek ook mailen naar vergunningen@bergendal.nl.

Vooraankondiging evenement

Met dit formulier meldt u een evenement aan voor de definitieve evenementenkalender van de gemeente Berg en Dal in 2023. Doe dit vóór 1 november 2022. Zo kunnen we op tijd zien of er knelpunten ontstaan door eventuele samenloop van evenementen en of dit invloed heeft op bijvoorbeeld de inzet van hulpdiensten.

Formulier vooraankondiging evenement 2023

Let op: deze vooraankondiging is géén aanvraag voor een evenementenvergunning!

U moet minimaal 12 weken voor uw evenement een evenementenvergunning aanvragen. Meer informatie hierover vindt u hieronder.  

Verschil groot en klein evenement 

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren zoals een braderie, optocht, volksfeest, festival, sportwedstrijd op de openbare weg of popconcert ? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Melding klein evenement (buurtfeest)

Een melding van een klein evenement (buurtfeest) moet uiterlijk 3 weken voor het evenement volledig in bezit zijn van de gemeente. Een melding voor een klein evenement kunt direct online indienen met DigiD of organisaties kunnen ook inloggen met eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2plus)

Voorwaarden klein evenement (buurtfeest)

U hoeft slechts een melding van een klein evenement te doen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen gelijktijdig;
  • Het evenement, inclusief het ten gehore brengen van geluid vindt plaats tussen 9:00 uur en 1:00 uur;
  • Het evenement vindt plaats op een niet-doorgaande weg en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer of de vrije doorgang van hulpdiensten;
  • Indien u objecten wilt plaatsen: Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object niet zijnde aankondigingsborden.

Let op, in sommige gevallen moet u óók nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk wanneer u een incidentele festiviteit moet melden en en hoe u dit doet

Als u niet aan alle voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning voor een evenement aanvragen. Zie in onderstaande tekst hoe dit werkt.

Aanvraag vergunning evenement

Een complete aanvraag voor een vergunning moet uiterlijk 12 weken* voor het evenement in bezit zijn van de gemeente. Een aanvraag is compleet als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. U kunt via onderstaande link het formulier downloaden en invullen. Mail het formulier vervolgens naar gemeente@bergendal.nl(externe link).

* Deze termijn is nodig om uw aanvraag te controleren (deels door externe organisaties) op onder andere brandveiligheid, bestemmingsplan, geluid, alcohol, verkeer, bezwaartermijn etc..

Formulier aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement

Toestemming eigenaar voor het gebruik van een particulier terrein of een particulier gebouw

Als het evenement op een particulier terrein of in een particulier gebouw wordt gehouden, dan is de toestemming van de eigenaar voor het gebruik van dit terrein of gebouw noodzakelijk. De eigenaar kan deze toestemming na de aanvraag voor een vergunning van een evenement direct online indienen.

Kosten

De kosten bedragen € 55,95