Evenementen en corona

Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor evenementen. Op dit moment zijn evenementen verboden. Als ze wel kunnen doorgaan, is het de vraag in welke vorm.    
 
Zodra evenementen weer kunnen plaatsvinden, kijken de gemeente en hulpdiensten naar de situatie en welke voorwaarden en uitgangspunten dan nodig zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat evenementen die jaarlijks op een vast moment plaatsvinden voorrang krijgen op nieuwe evenementen.  

Heeft u een vraag over vergunningen voor evenementen of horeca? Dan kunt u die vraag stellen tijdens het telefonisch spreekuur van Vergunningen, elke dag tussen 10.00 en 11.00 uur. Bel daarvoor ons algemene telefoonnummer 14 024. U kunt uw vragen ook mailen naar vergunningen@bergendal.nl.

Verschil groot en klein evenement 

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren zoals een braderie, optocht, volksfeest, festival, sportwedstrijd op de openbare weg of popconcert ? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. 

Kleine evenementen zijn openbare buurtfeesten die in de openbare ruimte gehouden worden op één dag of in één weekend. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Melding klein evenement (buurtfeest)

Een melding van een klein evenement (buurtfeest) moet uiterlijk 3 weken voor het evenement volledig in bezit zijn van de gemeente. Een melding voor een klein evenement kunt direct online indienen met DigiD of organisaties kunnen ook inloggen met eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2plus)

Voorwaarden klein evenement (buurtfeest)

U hoeft slechts een melding van een klein evenement te doen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen gelijktijdig;
  • Het evenement, inclusief het ten gehore brengen van geluid vindt plaats tussen 9:00 uur en 1:00 uur;
  • Het evenement vindt plaats op een niet-doorgaande weg en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer of de vrije doorgang van hulpdiensten;
  • Indien u objecten wilt plaatsen: Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object niet zijnde aankondigingsborden.

Let op, in sommige gevallen moet u óók nog een melding maken van een incidentele festiviteit. Dit is een aparte melding en gaat over geluid. Bekijk wanneer u een incidentele festiviteit moet melden en en hoe u dit doet.

Als u niet aan alle voorwaarden van een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning voor een evenement aanvragen. Zie in onderstaande tekst hoe dit werkt.

Aanvraag vergunning voor een evenement

Vooraankondiging

U moet een evenement elk jaar voor een bepaalde datum bij de gemeente melden. Dit noemen we een ‘vooraankondiging evenement’. Doe dit vóór 29 april 2021. Zo kunnen we op tijd zien of er knelpunten ontstaan door eventuele samenloop van evenementen en of dit invloed heeft op bijvoorbeeld de inzet van hulpdiensten. Als er een knelpunt ontstaat heeft een aangekondigd evenement voorrang op een evenement dat niet is aangekondigd. Daarnaast krijgt u een herinnering van de gemeente op het moment dat u de vergunning daadwerkelijk moet aanvragen. Vul het onderstaande formulier in.

Let op, in sommige gevallen moet u óók:

  • Een veiligheidsplan als bijlage meesturen. Houd deze dus bij de hand.

Aanvraagformulier

Een complete aanvraag voor een vergunning moet uiterlijk 12 weken voor het evenement in bezit zijn van de gemeente. In het kader van COVID-19 is dit tijdelijk terug gebracht naar uiterlijk 8 weken* voor het evenement.  Een aanvraag is compleet als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. U kunt via onderstaande link het formulier downloaden en invullen. Mail het formulier vervolgens naar gemeente@bergendal.nl.

* Deze termijn is nodig om uw aanvraag te controleren (deels door externe organisaties) op onder andere brandveiligheid, bestemmingsplan, geluid, drank- en horeca, verkeer, bezwaartermijn etc.. 

Toestemming eigenaar voor het gebruik van een particulier terrein of een particulier gebouw

Als het evenement op een particulier terrein of in een particulier gebouw wordt gehouden, dan is de toestemming van de eigenaar voor het gebruik van dit terrein of gebouw noodzakelijk. De eigenaar kan deze toestemming na de aanvraag voor een vergunning van een evenement direct online indienen.

Kosten

De kosten bedragen € 55,05