Financiële hulp verduurzamen maatschappelijke gebouwen

Zit uw (sport)vereniging, stichting of schoolbestuur in gemeente Berg en Dal? Dan kunt u een subsidie of lening aanvragen om uw gebouwen te verduurzamen. Zo stimuleert de gemeente eigenaren en gebruikers van maatschappelijk vastgoed om hun gebouwen duurzaam te maken. 

Met de knop hieronder kun u de subsidie of lening aanvragen. Lees eerst de informatie onder de knop goed door. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via duurzaam@bergendal.nl. Of bel de aanjagers duurzaamheid via ons algemene telefoonnummer 14 024. Meer  informatie leest u in de verordening

Voor wie?

Hieronder ziet u wie de lening of subsidie kan aanvragen

 1. Verenigingen, stichtingen en andere non-profitorganisaties die eigenaar of huurder zijn van een gebouw gericht op sport.
 2. Verenigingen, stichtingen en andere non-profitorganisaties die eigenaar of huurder zijn van een gebouw gericht op educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten.
 3. Schoolbesturen die eigenaar of huurder zijn van een schoolgebouw.

Voor welke maatregelen kunt u een subsidie en/of lening aanvragen?

 • Voor sportaccommodaties kunt u een lening en/of subsidie krijgen voor maatregelen uit de meest recente versie van de maatregelenlijst van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties (BOSA). Het gaat om de maatregelen die staan onder de categorie ‘A. Maatregelen energiebesparing’.
 • Voor andere maatschappelijke accommodaties kunt u een lening en/of subsidie krijgen voor maatregelen uit de meest recente versie van de maatregelenlijst van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA).
 • Daarnaast kunnen alle doelgroepen van de regeling subsidie of lening aanvragen voor de volgende maatregelen:
  • Inductie koken
  • Lage- tempratuur centraal verwarmingssysteem (LTV- systeem)
  • Waterzijdig inregelen
  • Laadvoorziening. 

Hoeveel kunt u aanvragen?

De stimuleringssubsidie bedraagt maximaal 25% van de projectkosten. Met een maximum van € 20.000 per gebouw. Er geldt een minimumbedrag van € 10.000 aan projectkosten voor een aanvraag, ofwel € 2.500 subsidie.

De stimuleringslening bedraagt tot 100% van de kosten. Het gaat om kosten die overblijven na tegenmoetkomingen die u heeft of gaat ontvangen vanuit gemeente of andere partijen. Er geldt een minimum leenbedrag van € 10.000.

Sluit u een stimuleringsregeling af? Dan krijgt u voor de afsluitkosten van de stimuleringslening een subsidie van € 1.500. 

Hoe bereidt u een aanvraag voor?

Hieronder ziet u wat u moet doen of hebben voordat u subsidie of een lening aan kunt vragen. Zorg dat u alle documenten bij elkaar heeft voordat u de aanvraag doet.

 • Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel. Is dat zo? Vraag dan eerst een vergunning aan via het Omgevingsloket .
 • Controleer of de werkzaamheden constructief van aard zijn. Is dit zo? Zorg dan voor een verklaring van een constructeur.
 • Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten. U kunt dan bepalen hoeveel u moet lenen. En welk bedrag aan subsidie u kunt krijgen. Uit de offerte moet blijken dat de maatregel voldoet aan de lijst duurzaamheidsmaatregelen die staat bij de vraag ‘Voor welke maatregelen kunt u een subsidie en/of lening aanvragen’.
 • Vraag bij het Rijk en andere overheden alle subsidies aan die beschikbaar zijn voor duurzaamheidsmaatregelen. Zorg dat u een bewijs van aanvraag en/of toekenning  heeft.
 • Bent u als vereniging of stichting aanvrager? Zorg dan voor een recent gewaarmerkt uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daaruit moet blijken dat u bevoegd bent de aanvraag in te dienen namens de rechtspersoon.
 • Bent u huurder  van het pand dat u wilt verduurzamen? Zorg dan voor een bewijs dat u toestemming heeft van de eigenaar voor het treffen van de maatregelen.
 • Heeft u een SVN-lening bij ons heeft aangevraagd? En wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Stuur ons dan de toekenning van SVN via subsidies@bergendal.nl.
 • Stuur ons een lijst van de duurzaamheidsmaatregelen die u gaat nemen, een planning en een begroting.
 • Laat een energiescan doen. Dit kan gratis via een energiecoach en de energiescan van de provincie Gelderland en SportNLGroen. SportNLgroen is voor de sportverenigingen en –stichtingen. Alle andere organisaties kunnen gebruikmaken van het programma Klimaatklaar Gelderland van de provincie.

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Hieronder leest u hoe de afhandeling van uw aanvraag voor een subsidie of lening gaat.

 1. Hebben we uw aanvraag binnen? Dan krijgt u binnen twee weken een bevestiging van ons. 
 2. Voldoet uw aanvraag niet  aan de vereisten? Dan nemen we contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken.
 3. Hebben wij uw complete aanvraag binnen? Dan hoort u binnen zes weken of de subsidie en/of lening wordt toegekend. Bij een lening gaat het om een voorlopige toewijzing.
 4. Krijgt u de subsidie of lening? Dan staat in het toekenningsbesluit hoe u de subsidie moet verantwoorden. Dus hoe u moet laten zien wat u met de subsidie of lening doet. Bij de voorlopige toekenning van de gemeente op de lening staat hoe u deze bij SVn kunt aanvragen. 
 5. U moet binnen 1 jaar na ontvangst van het toekenningsbesluit  op de subsidie een aanvraag tot vaststelling indienen. 
 6. Met  de aanvraag tot vaststelling stellen wij de subsidie definitief vast. Heeft u een voorschot gehad? Dan verrekenen we die. 

U wilt een lening én subsidie aanvragen. Hoe werkt dat?

Doet u een aanvraag voor een stimuleringslening en een subsidie? Dan nemen we eerst de aanvraag voor de lening in behandeling. Dat gaat als volgt:

 • U vraagt de stimuleringslening- en subsidie via het aanmeldformulier
 • Wordt de lening toegekend? Dan krijgt u van de gemeente een voorlopige toewijzing. Daarin staat hoe u de lening bij SVn kunt aanvragen. Wijst  de gemeente uw aanvraag af?  Dan krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
 • Is uw aanvraag compleet? Dan beoordeelt SVn deze financieel.
 • Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Dit laat de gemeente u per brief weten. Bij een positief financieel advies ontvangt u van SVn een offerte voor de stimuleringslening.
 • U ondertekent de offerte en stuurt deze terug naar SVn.
 • Hierna nemen wij de aanvraag voor subsidie verder in behandeling. Hiervoor stuurt u het bewijs van toekenning van de SVn-lening naar subsidies@bergendal.nl

Welke subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er nog meer?

Hieronder ziet u welke subsidies en financieringsmogelijkheden er nog meer zijn.

Veelgestelde vragen

Waar moet een energiescan aan voldoen? 

De energiescan mag niet ouder zijn dan 36 maanden. 

Een energiescan moet zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd adviseur. Die adviseur een geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM-, of GPR- certificaat hebben. Of de scan moet zijn uitgevoerd voor het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van de provincie Gelderland of SportNLGroen. 

In de rapportage van de energiescan moet in elk geval het volgende staan:

 • het historisch energieverbruik op jaarbasis van de onderneming(en) of de organisatie(s) die eigenaar, huurder of gebruiker zijn van het gebouw; 
 • de eigendomssituatie; 
 • een overzicht van de mogelijke maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken, en van de eventueel reeds genomen maatregelen; 
 • de kosten en de terugverdientijd van de maatregelen.
Kan ik meerdere aanvragen indienen voor subsidie?U kunt meerdere aanvragen indienen voor subsidie. Per gebouw kennen we een maximum van € 20.000  subsidie toe. 
Welke kosten komen in aanmerking voor een subsidie en/of lening? 

U kunt een subsidie en/of lening aanvragen voor de kosten van materialen en werkzaamheden. Deze materialen en werkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. U kunt ook subsidie of een lening krijgen voor de volgende kosten:

 • kosten voor het krijgen van de stimuleringslening
 • kosten voor een bouwkundig advies en/of energiescan 
 • kosten van de arbeidsuren van het deskundig vakbedrijf voor de duurzaamheidsmaatregelen. 
Ik twijfel over de bouwkundige staat van mijn gebouw. En of het zinvol is om hierin te investeren. Wat moet ik doen?Neem contact met ons op  via c.t.riele@bergendal.nl
Kan ik van meerdere regelingen tegelijk gebruik maken?U kunt de gemeentelijke stimuleringssubsidie- of lening ook aanvragen als u al gebruik maakt van een andere regeling. U moet laten zien dat u alle subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen van andere overheden (Rijk en provincie) heeft aangevraagd. Verwerk deze (mogelijke) inkomsten  in de begroting bij uw aanvraag. U moet bewijzen van aanvragen van deze subsidies inleveren. 
Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?Ja. Neem contact met ons op via via duurzaam@bergendal.nl
Kan ik advies krijgen over mijn offertes of uitvoerders? Heeft u hulp nodig  bij het maken van een plan? Ga dan naar Klimaatklaar, het ontzorgingsprogramma voor klein maatschappelijk vastgoed van de provincie Gelderland. Of naar de energiecoaches van SportNLGroen.
Moet ik de subsidies verantwoorden? De subsidie die u krijgt is een voorschot. Dat betekent dat we de definitieve subsidie vaststellen op basis van een aanvraag tot vaststelling. U moet de aanvraag tot vaststelling indienen binnen één jaar na ontvangst van het toekenningsbesluit en na uitvoering van de maatregelen. Bij de aanvraag tot vaststelling voegt u de facturen toe voor de projectkosten en een betalingsbewijs voor betalingen waaruit blijkt dat de facturen zijn betaald. U stuurt de aanvraag naar subsidies@bergendal.nl.
Kan ik de subsidies met terugwerkende kracht aanvragen?Heeft u in 2023 verduurzamingsmaatregelen genomen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.
Wat is SVn?Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.  SVn helpt als financiële dienstverlener bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. SVn biedt leningen aan en toetst aanvragen hiervoor. 
Welke maatregelenlijst is van toepassing?

De meest recente versie van de maatregelenlijst is van toepassing.

 • Voor sportaccommodaties zijn de maatregelen genoemd onder categorie A.  Maatregelen energiebesparing uit de meest recente versie van de maatregelenlijst behorend bij de Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).
 • Voor andere maatschappelijke accommodaties is de meest recente versie van de maatregelenlijst uit de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed van toepassing (DUMAVA).

Heeft u hierover een vraag mail dan naar duurzaam@bergendal.nl

Wat is de rente van de gemeentelijke stimuleringslening en hoeveel kan ik lenen?Het rentepercentage voor de stimuleringslening wordt vastgesteld op het moment van toewijzen van de lening.
Het minimum leenbedrag waarvoor u een lening kan afsluiten is 10.000 euro. Er geldt geen maximum voor het bedrag waarvoor u kan lenen.
Voor het uitgeven van een lening is er een bedrag gereserveerd. Als het bedrag aan uitstaande leningen gelijk is aan het hiervoor geserveerde bedrag kunnen er geen nieuwe leningen meer worden uitgegeven tot de huidige leningen voldoende zijn afbetaald. 
Meer informatie over de stimuleringslening leest u op: Zakelijke financiering | SVn
Aan de lening zijn aanvullend aan de voorwaarden van SVN, de condities van de verordening verbonden. Deze kunt u teruglezen in de verordening.
Indien u meer wilt weten over de mogelijkheid tot lenen kunt u contact opnemen met mevrouw D.Hoogveld of meneer B. Arents via financien@bergendal.nl  of via 14 024.