U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren.

Afspraak maken

Als u uw voorgenomen geregistreerd partnerschap niet online wilt melden, kunt u ook een afspraak maken. 

Maak een afspraak

Naamgebruik

Gaat u uw naam veranderen na het geregistreerd partnerschap, dan moet u dit apart doorgeven bij uw woongemeente.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Kosten 2024

De kosten voor een huwelijksvoltrekking bedragen:

 • Maandag t/m donderdag € 422,65
 • Vrijdag € 461.05
 • Zaterdag € 624,65
 • Zondagen en feestdagen € 1.016,60

Extra kosten

 • Extra kosten voor trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis in Groesbeek € 199,50
 • Trouwboekje € 35,15
 • Trouwboekje kalligrafie: 57,50
 • Eigen trouwambtenaar (beëdigd): € 77,10
 • Eigen trouwambtenaar (niet beëdigd): € 154,25

Kosteloos geregistreerd partnerschap

Op maandagochtend tussen 09.00 uur en 10.00 uur in het gemeentehuis. Dit is een eenvoudige ceremonie die alleen toegankelijk is voor het bruidspaar en de getuigen. Het kosteloos geregistreerd partnerschap is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Wat heb ik nodig?

Neem voor uw afspraak of digitale melding contact op met de gemeente welke van onderstaande documenten u mee moet brengen voordat u de stukken aanvraagt.

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft en in de gemeente Berg en Dal staat ingeschreven dan is deze akte niet nodig
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Goed om te weten

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Beperkte gemeenschap van goederen

U trouwt in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen had van u alleen blijven. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Dit geldt ook als u kiest voor het geregistreerd partnerschap.

Het is nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Meer informatie hierover vindt u op de website www.notaris.nl/samen-verder