Herinrichting Burgemeester Ottenhoffstraat Groesbeek

We gaan de Burgemeester Ottenhoffstraat in Groesbeek opnieuw inrichten. Het asfalt is in slechte staat. Dit gaan we vervangen. We brengen nieuw asfalt aan met aan beide zijden rode fietsstroken. De weg wordt ingericht naar een 30 km/u zone.  We maken meteen van de gelegenheid gebruik om de bestaande riolering aan te pakken. We leggen een gescheiden rioolsysteem aan. Het regenwater wordt daarbij zoveel mogelijk afgekoppeld en door infiltratie in de bodem gebracht.

De verwachting is dat we begin 2024 starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind augustus 2024 gereed. Uiteraard zijn we hierbij wel afhankelijk van weersomstandigheden en eventuele onvoorziene zaken die we in de bodem tegen kunnen komen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. Van Venrooij uit Weurt. Zij gaan de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren in 3 hoofdfasen. In de bijlage vindt u de fasen en de planning. Mocht u vragen hebben over de uitvoering of de bereikbaarheid dan kunt u op werkdagen contact opnemen Gebr. van Venrooij via 024-6782222