Het omgevingsplan

In het omgevingsplan legt de gemeente de regels voor het bouwen en gebruik van gebouwen en gronden vast. Het geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen e.d. Het omgevingsplan regelt de functies en activiteiten in de leefomgeving. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een omgevingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.

Hoe kunt u het omgevingsplan inzien?

  • U kunt het omgevingsplan van de gemeente digitaal bekijken via de functie ‘regels op de kaart’ op Home - Omgevingsloket (overheid.nl).
  • Of u neemt contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).