Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen.

Of u een huisvestingsvergunning nodig hebt, bepaalt de gemeente.

Geen huisvestingsvergunning nodig

Als u op een kamer, woonschip of in een woonwagen wilt wonen, hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. Of u een vergunning krijgt, hangt af van bepaalde voorwaarden. Zo moet de woning passen bij uw inkomen en samenstelling van uw huishouden.

Huisvestingsverordening

In de huisvestingsverordening staat welke regels er gelden voor een huisvestingsvergunning. U vraagt de huisvestingsverordening op bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de corporatie waar u de woning wilt huren. Wijst de corporatie uw aanvraag af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Starterslening

Starters kunnen onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen, waarmee het makkelijker is om een woning te financieren.