Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Gemeenten spreken vaak over huishoudelijke hulp in plaats van over hulp bij het huishouden, maar bedoelen hiermee hetzelfde.

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag voor ondersteuning, dan maakt u een melding bij het Sociaal Team.

Het Sociaal Team doet vervolgens onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw vraag, uw behoeften en voorkeuren. Het Sociaal Team bekijkt eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt het Sociaal Team of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de zelfredzaamheid van mensen vergroten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij. Hoé dit wordt geregeld, verschilt van gemeente tot gemeente. De gemeente moet u helpen als u door een beperking niet of onvoldoende kunt meedoen in de maatschappij. Maar zij bekijkt ook of er personen in uw omgeving zijn die u hierbij kunnen helpen.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met het Sociaal Team.
  • Maak melding van uw probleem

Wat gebeurt er daarna?

Kijk bij de Werkwijze Sociale Teams om te lezen wat er gebeurt nadat u een melding maakt.

Kosten

De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat u zelf een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden, het gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt. Lees meer over deze eigen bijdrage.

Hoe lang duurt het?

Onderzoek

De medewerker van het Sociaal team heeft zes weken de tijd voor het onderzoek. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als er ook een medisch of bouwkundig advies nodig is. Als het langer duurt, geeft de medewerker dit aan.

Aanvraag

De gemeente moet binnen twee weken een beslissing nemen over een aanvraag.

Wachttijden door personeelstekorten

Momenteel is er een tekort aan personeel bij de aanbieders van huishoudelijke hulp in de gemeente Berg en Dal. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten voor mensen die hier gebruik van willen maken en is het helaas niet altijd mogelijk om op korte termijn hulp te krijgen.  Kijkt u daarom eerst in uw netwerk of iemand u kan helpen. Ook kunnen we niet aangeven hoe lang het duurt voor de huishoudelijke hulp kan starten. Het personeelstekort in deze branche is landelijk en speelt in vrijwel alle gemeenten.

Goed om te weten

U hoeft niet alleen in gesprek te gaan met het Sociaal Team. U mag altijd iemand uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Ook een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u tijdens het gesprek ondersteunen.

Contact

Neem contact op met het Sociaal Team als u een vraag heeft of een melding wil doen. De Sociale Teams zijn van maandag t/m vrijdag (behalve feestdagen) tijdens kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 024 - 751 6520