Heeft u moeite met het invullen van formulieren of met het lezen van moeilijke brieven? Of een vraag over hoe een regeling werkt? Dan kunt u voor hulp contact opnemen met: 

Met welke vragen kunt u bij deze vrijwilligers terecht?

Deze vrijwilligers helpen u gratis. Bijvoorbeeld met de volgende vragen:

  • Heb ik recht op huurtoeslag of zorgtoeslag?
  • Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
  • Hoe kan ik een woningaanpassing of vervoersvoorziening krijgen?
  • Heb ik recht op financiële vergoeding van de gemeente voor speciale kosten?
  • Wat moet ik allemaal regelen bij een scheiding?
  • Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?
  • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
  • Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
  • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

U kunt ook terecht bij een van deze vrijwilligers voor vragen over pensioenen, de WLZ (Wet Langdurige Zorg), vergoeding voor ziekte/ziektekosten, financiële problemen of bijzondere bijstand.