Heeft u moeite met het invullen van formulieren of met het lezen van moeilijke brieven? Of een vraag over hoe een regeling werkt? Dan kunt u voor hulp contact opnemen met: 

 • De ouderenadviseurs, voor inwoners boven de 50 jaar: telefoonnummer 06-30763931
 • De Wmo-Adviesgroep, voor inwoners van alle leeftijden: bel 06-13415975 of stel uw vraag via de website https://wmoadviesgroepbergendal.nl/

Met welke vragen kunt u bij deze vrijwilligers terecht?

Deze vrijwilligers helpen u gratis. Bijvoorbeeld met de volgende vragen:

 • Heb ik recht op huurtoeslag of zorgtoeslag?
 • Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
 • Hoe kan ik een woningaanpassing of vervoersvoorziening krijgen?
 • Heb ik recht op financiële vergoeding van de gemeente voor speciale kosten?
 • Wat moet ik allemaal regelen bij een scheiding?
 • Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?
 • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
 • Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?
 • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

U kunt ook terecht bij een van deze vrijwilligers voor vragen over pensioenen, de WLZ (Wet Langdurige Zorg), vergoeding voor ziekte/ziektekosten, financiële problemen of bijzondere bijstand.