De individuele inkomenstoeslag is er voor inwoners van 21 jaar tot de AOW leeftijd, die drie jaar of langer, een inkomen hebben op maximaal 100% van de voor de inwoner geldende bijstandsnorm. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op verbetering van uw inkomen.

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden. Als u de individuele inkomenstoeslag krijgt zetten wij in brief wanneer u de toeslag weer aan kunt vragen.

U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen bij de gemeente. Bel 14024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt vragen naar uw consulent inkomen of de intaker van het Team Inkomen & Participatie. U kunt het ook digitaal aanvragen met behulp van DigiD. 

Partner

Als u een partner heeft - dit is degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert, gehuwd of ongehuwd, ongeacht het geslacht - moet ook deze partner via het formulier 'Akkoord partner aanvraag individuele inkomenstoeslag' verklaren dat dit formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat niets is verzwegen. Ook dit kan direct online. 

Let op: In het formulier 'akkoord partner aanvraag individuele inkomenstoeslag' wordt gevraagd naar het referentienummer van de aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag. Dit nummer staat in de mail die ter bevestiging van deze aanvraag wordt verstuurd.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag. En betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Voor wie

Inwoners van de gemeente Berg en Dal van 21 jaar tot de aow- leeftijd, die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau1 hebben, kunnen de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente.

De individuele inkomenstoeslag is een extra uitkering van de gemeente die u één keer in de twaalf maanden kunt krijgen. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast te kopen. U hoeft niet te laten zien waar u het geld aan uitgeeft, u hoeft dus geen bonnetjes in te leveren. Het geld wordt niet van uw uitkering afgetrokken en u betaalt geen belasting over het geld. Als u in een schuldregeling zit, wordt de toeslag gebruikt om de schuld af te betalen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag in de volgende gevallen:

  • U en/of uw partner heeft in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag een opleiding gevolgd, die door het rijk is bekostigd en/of studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF);
  • U in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag een verlaagde uitkering heeft ontvangen als gevolg van de schending van een verplichting tot arbeidsinschakeling.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

LeefsituatieBedrag individuele inkomenstoeslag 2024
Alleenstaande€ 533,-
Alleenstaande ouder€ 700,-
Gehuwden/samenwonenden€ 767,-
Alleenstaande (ouder) in instelling€ 202-
Gehuwden/samenwonenden in instelling                                                              € 335,-

De overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  1. U bent inwoner van de gemeente Berg en Dal, 21 jaar of ouder en jonger dan de aow-leeftijd;
  2. Uw vermogen is lager dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrens2;
  3. U volgt geen door het Rijk bekostigd onderwijs, en heeft dat de afgelopen drie jaar ook niet gevolgd;
  4. U heeft de afgelopen 12 maanden geen verlaging van uw uitkering opgelegd gekregen vanwege het schenden van de arbeidsverplichtingen van de Participatiewet;
  5. U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.
Leefsituatie

Bijstandsnorm 

01-01-2024

Alleenstaande (ouder) van 21 tot aow-leeftijd€ 1.283,83
Samenwonenden van 21 tot aow-leeftijd€ 1.834,04
Alleenstaande (ouder) in een instelling 21 jaar of ouder tot aow-leeftijd inclusief verhoging                                       €    448,51
Samenwonenden in een instelling 21 jaar of ouder tot aow-leeftijd inclusief verhoging€    727,31
LeefsituatieVermogensgrens 2024
Alleenstaande     €   7.575,-
Alleenstaande ouder of gehuwden                                                                         € 15.150,-

Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten