Bij piekbuien is er op deze plek veel wateroverlast. Dit komt omdat er weinig mogelijkheden zijn om het regenwater in de bodem weg te laten zakken. Er ligt hier veel verharding.

Ook ontstaan hier zogenaamde ‘dubbele pieken’. Er is een dubbele piek als regenwater vanaf de helling én vanuit een bui op hetzelfde moment in het dorp terecht komt. Een dubbele piek kan zorgen voor veel wateroverlast.

We pakken de wateroverlast hier aan door onder andere een waterberging bij voetbalvereniging Rood Wit te maken. Ook gaan we de openbare ruimte en tuinen samen met de inwoners vergroenen. 

Plein Berkstraat

Met het project plein Berkstraat hebben we wateroverlast, verdroging én hitte aangepakt. Het project is ontstaan doordat de bestrating op het oude plein slecht was.

Het plein bestond vooral uit veel stenen en weinig groen. We hebben het plein groener ingericht en meteen gekeken naar de riolering en het water.

Met de verschillende ‘vakgebieden’ water, groen en wegen zijn we met een blanco tekening en voorbeelden naar de omwonenden gegaan. In twee avonden hebben we samen met de omwonenden een ontwerp gemaakt: een mooi plein met minder stenen, meer groen maar ook;

  • parkeerplaatsen met open verharding, dit wil zeggen half steen/half gras;
  • grindpalen die 6 meter diep in de grond zitten, waar het regenwater in weg kan zakken;
  • lijngoten over de volle breedte van de weg die het water dat van de helling komt opvangen;
  • extra bomen die gaan zorgen voor meer schaduw en daardoor minder hitte.