Waterstroom 2 stroomt vanaf de helling Klein Amerika richting de hoek Anthoniusweg/Grafwegen het dorp in. De sloten zitten hier snel vol met regenwater. Het water van stroom 1 kan er dan niet meer bij.

We willen dit probleem verhelpen door waterstroom 2 om het dorp heen af te buigen. Dit doen we o.a. door de aanleg van een waterberging en een nieuwe sloot ten zuiden van Breedeweg. Hier slaan we dan tijdelijk water op.

In deze animatie leggen we de maatregelen uit.