Hier nemen we verschillende maatregelen. Het regenwater dat op de helling Klein Amerika valt willen we daar zoveel mogelijk laten wegzakken in de bodem. Hiermee voorkomen we dat het doorstroomt naar de kern Breedeweg.

Maar soms valt er zoveel regen dat wegzakken in de bodem niet meer lukt. Op die momenten willen we het regenwater zolang mogelijk vasthouden op de helling. Dit doen we bijvoorbeeld door sloten te graven en verlagingen in het landschap te maken waar we water kunnen opvangen. Hiermee stellen we een zogenaamde ‘dubbele piek’ uit. Er is een dubbele piek als regenwater vanaf de helling én vanuit de bui op hetzelfde moment in het dorp terecht komt. Een dubbele piek zorgt voor veel wateroverlast.

Het laten wegzakken van regenwater in de grond heeft ook als voordeel dat het verdroging tegengaat.

Samen met inwoners

Ook gaan we samen met inwoners de openbare ruimte en tuinen in het dorp groener maken. Zodat er meer regenwater in de grond kan wegzakken en niet afgevoerd hoeft te worden.

Dakotastraat

Bij de Dakotastraat hebben we op het diepste punt van de weg een lijngoot aangebracht tussen de weg en de parkeerplaats. Een lijngoot kan over de volle lengte van de weg regenwater opvangen. De goot is verbonden met de sloot die achter de wijk loopt. Zo kan het regenwater altijd afgevoerd worden, ook als het riool al vol zit met regenwater.

De kans dat er nu nog water de woningen inloopt is door deze ingreep erg klein.

Buurtsuper

Bij de buurtsuper hebben we onder andere een afvoerbuis met roosters geplaatst aan het einde van de parkeerplaats. Ook is de ingang van de parkeerplaats verlaagd. Het overtollige regenwater dat van de weg komt, kan hierdoor makkelijker via de parkeerplaats wegstromen naar de roosters. Via de roosters stroomt het vervolgens in de achterliggende sloot. Hierdoor wordt het riool ontlast.