U wilt starten met een fysiek initiatief. Wilt u weten wat het advies is over participatie en waar u rekening mee moet houden? Hieronder ziet u een aantal vragen met antwoordmogelijkheden. Bij elk antwoord hoort een aantal punten. Tel de punten van de antwoorden die het beste bij uw initiatief passen bij elkaar op. Onderaan deze pagina vindt u welk advies bij uw totaalscore hoort.

Vraag 1: In welke categorie past uw initiatief? 

Aan huis gebonden1 puntKleine aanpassingen zijn nodig om bijvoorbeeld aan huis uw beroep uit te oefenen.
Functiewijziging2 puntenDe bestemming van een locatie in de wijk verandert door uw initiatief. Bijvoorbeeld: u wilt van uw woonhuis een café maken.
Herstructurering3 puntenU maakt nieuwe plannen voor een groter gebied.
Regionale ingreep4 punten Uw plannen zijn voor een groter gebied van belang en hebben voor een (grote) groep inwoners in en buiten de gemeente gevolgen

Vraag 2: Op welk niveau versterkt uw initiatief de samenleving?

Alleen initiatiefnemer1 punt
Wijkniveau2 punten
Dorpsniveau3 punten
Gemeentebreed4 punten
Regionaal5 punten

Vraag 3: Geeft uw initiatief mogelijk hinder voor een ander?

Niet1 punt
Nauwelijks2 punten
Redelijk wat3 punten
Veel4 punten

Bij hinder kun je denken aan:
… overlast (geluid, geur, trilling, etc.)
… uitzicht (aanzicht, schaduw)
… financieel, economisch
… praktisch (toegang, parkeren, etc.)
… ideëel (natuur, milieu, cultureel, gezondheid, jeugd, etc.)

Vraag 4: Is het voor uw initiatief handig om het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad vanaf het begin te informeren?

Ja1 punt
Nee0 punten

Score & advies

Tel de punten van de antwoorden die voor uw initiatief gelden bij elkaar op en lees hieronder per totaalscore het advies wat voor uw initiatief geldt.

0-7 punten: Geen participatie-aanpak nodig, informeren lijkt voldoende

De invloed van uw initiatief op de omgeving lijkt mee te vallen. Daarom lijkt participatie (of samenwerken) niet nodig. Uiteraard is het wel handig om alle belanghebbenden te informeren.

8-11 punten: Betrek de omgeving en betrokkenen bij jouw initiatief en werk samen

Ga terug naar de pagina die voor uw initiatief van toepassing is en ga verder met stap 2. U kunt aan de slag!

12-15 punten: Doorloop een participatieplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad

U start een initiatief met grote gevolgen. Daarom moet u bij de start van dit initiatief toestemming hebben van de gemeenteraad voor uw participatieplan. Ga terug naar de pagina die voor uw initiatief van toepassing is en ga verder met stap 2. Betrek vanaf het begin de gemeente bij uw initiatief.