Start u een initiatief waarbij u een vergunning nodig heeft? Dan zijn er veel dingen om aan te denken. Wie betrekt u bij uw initiatief? Welke rol heeft de gemeente of gemeenteraad? Welke afspraken moet u maken met uw omgeving? Enzovoort. Volg de 6 stappen die hieronder staan. Dan vergeet u niks.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan naar 14 024 en vraag naar Jelle Blijham of Helen Schot. Heeft u al een contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u die natuurlijk ook bellen.

Start: U heeft een initiatief

Wilt u aan de slag met een idee of plan? Als initiatiefnemer moet u zelf de participatie organiseren. Goed om te weten!

Stap 1: Wat is uw initiatief?

Bepaal voor uzelf hoe uw initiatief eruitziet. Wat wilt u doen en hoe wilt u dit bereiken? Is het voor uw initiatief nodig om de gemeente vanaf het begin te betrekken?

Meetlat

U kunt met onze meetlat kijken hoe groot uw initiatief is. U weet dan wat u aan participatie moet doen. U kunt bij de meetlat kiezen voor fysiek of sociaal. Een fysiek initiatief gaat vaak over bouwen, u verandert iets aan uw omgeving. Bij een sociaal initiatief verandert u meestal niks aan uw omgeving, gaat het meestal om een activiteit.

Stap 2: Maak een participatieplan

U bedenkt eerst wie u bij uw initiatief moet betrekken. En hoe u dat gaat doen. Dat zet u in een participatieplan. We hebben op de pagina 'Hoe maakt u een participatieplan?' voor u op een rijtje gezet wat er in zo'n plan moet staan. Ook vindt u daar een voorbeeld van een participatieplan, waar u zelf meteen mee aan de slag kunt. 

Kijk welke partijen een rol kunnen spelen bij uw initiatief. De gemeente kan verschillende rollen hebben.

Stap 3: Maak afspraken

U heeft opgeschreven hoe het proces voor uw initiatief eruit gaat zien. Dit heeft u waarschijnlijk al samen met uw omgeving gedaan en besproken. In deze stap spreekt u met elkaar af dat u zo gaat samenwerken. Het kan zijn dat u nog wat moet aanpassen. 

Soms lukt het niet om met alle belanghebbenden in gesprek te komen. Of om het goede gesprek te voeren. Overleg dan met de gemeente wat u kunt doen. Misschien kan de gemeente u hierbij helpen of kan de gemeente hier een rol in spelen.

Stap 4: Voer het participatieproces uit

 U gaat met uw initiatief aan de slag en voert de participatiestappen uit.

Stap 5: Vraag de vergunning aan

Heeft u de stappen in uw participatieplan doorlopen en alle vragen? Dan komt het moment dat u een vergunning bij de gemeente gaat aanvragen. De gemeente wil zien wat u aan participatie heeft gedaan en wat u heeft gedaan met de opmerkingen van de mensen die met u mee hebben gedacht. Dat zet u in een participatieverslag. Dat verslag doet u bij uw vergunningaanvraag.

De gemeente toetst uw participatieverslag aan de ambities in de nota participatie

Vervolgens beslist de gemeente of een vergunning krijgt. Misschien heeft u ook nog andere vragen aan de gemeente gesteld? Ook hier krijg u antwoord op. Voor de gemeente besluit om een vergunning wel of niet te verlenen neemt ze een aantal stappen. Dit zijn de stappen

Stap 6: Aan de slag

Uw heeft een vergunning en kunt aan de slag. Betrek uw belanghebbenden ook bij de uitvoering.