U start een initiatief

In de gemeente Berg en Dal willen we meer ruimte maken voor initiatieven. Dat betekent onder andere dat we intensiever moeten samenwerken. Want een initiatief kunnen we niet alleen tot stand brengen. Daarvoor hebben we elkaar nodig: gemeente, inwoners, ondernemers en instellingen. Als u een initiatief start komt daar best veel bij kijken. Als u de stappen in onze werkwijze volgt, vergeet u niets.

Wilt u aan de slag? Zoek dan eerst uit of u een vergunning nodig heeft voor uw initiatief. Op de pagina vergunningen en op de pagina van het omgevingsloket vindt u meer informatie over vergunningen. 

Aan de slag met uw initiatief!

Klik hieronder op de zin die bij uw initiatief past. 

Aan welke initiatieven kunt u denken?

Elk initiatief is mogelijk. Zolang er maar een initiatiefnemer is die zich verantwoordelijk voelt en zich ervoor wil inzetten. Het kan iets groots zijn, maar ook iets kleins. Het kan te maken hebben met natuur, woningbouw of bijvoorbeeld het organiseren van een sociale activiteit of zorg. Klik hier voor enkele voorbeelden.

Hulp nodig?

Weet u niet welke keuze u moet maken? Of heeft u andere vragen? Bel dan 14 024 en vraag naar Jelle Blijham of Helen Schot. U kunt ook contact opnemen met de werkgroep Burgerparticipatie. Dit is een groep vrijwilligers uit onze gemeente die graag inwoners met een idee/initiatief ondersteunt.

Ambities

Om te zorgen dat initiatieven echt de ruimte krijgen hebben we met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en gemeenteraadsleden ambities opgesteld voor samenwerken. Deze ambities staan in de nota participatie

Kunt u een activiteit van de gemeente beter of goedkoper uitvoeren?

Denkt u dat u een activiteit van de gemeente beter of goedkoper kunt doen? Dan mag u die activiteit overnemen. Samen kunnen we een experiment aangaan. Natuurlijk pas nadat we met elkaar in gesprek zijn gegaan en kansen en voorwaarden hebben besproken. Neem contact op met Jelle Blijham en we gaan met elkaar in gesprek.