U wilt starten met een sociaal initiatief. Wilt u weten wat het advies is over participatie en waar u rekening mee moet houden? Hieronder ziet u een aantal vragen met antwoordmogelijkheden. Bij elk antwoord hoort een aantal punten. Tel de punten van de antwoorden die het beste bij uw initiatief passen bij elkaar op. Onderaan deze pagina vindt u welk advies bij uw totaalscore hoort.

Vraag 1: In welke categorie past uw initiatief? 

Wmo-aanpassing aan woning

1 puntDit zijn aanpassingen aan een woning zodat u hier kunt blijven wonen

Ontmoeten en ontplooien

3 puntenActiviteiten om elkaar te leren kennen en uzelf te ontwikkelen. Dit kan binnen zijn, denk aan buurtsoepje of bijvoorbeeld muziekles. Of buiten zoals een wandelgroep of bijvoorbeeld samen sporten

Ondersteunen

3 puntenActiviteiten waarbij (vaak) een deskundige een inwoner ondersteunt of een groep. U kunt hierbij denken aan: maatschappelijk en welzijnswerk, schoolhulp of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp

Zorg

4 puntenDit kan gaan om zorg waar u zo naartoe kunt zoals de huisarts en fysiotherapeut. Of om zorg waar u een verwijzing voor nodig heeft.

Vraag 2: Verandert er iets buiten of aan een gebouw met uw initiatief?

Ja1 punt
Nee0 punten

Vraag 3: Op welk niveau versterkt uw initiatief de samenleving?

Alleen initiatiefnemer1 punt
Wijkniveau2 punten
Dorpsniveau3 punten
Gemeentebreed4 punten
Regionaal5 punten

Vraag 4: Geeft uw initiatief hinder voor een ander?

Niet1 punt
Nauwelijks2 punten
Redelijk wat3 punten
Veel4 punten

Bij hinder kun je denken aan:
… overlast (geluid, geur, trilling, etc.)
… uitzicht (aanzicht, schaduw)
… financieel, economisch
… praktisch (toegang, parkeren, etc.)
… ideëel (natuur, milieu, cultureel, gezondheid, jeugd, etc.)

Score & advies

Tel de punten van de antwoorden die voor uw initiatief gelden bij elkaar op en lees hieronder per totaalscore het advies wat voor uw initiatief geldt.

0-6 punten: Geen participatie-aanpak nodig, informeren lijkt voldoende

De invloed van uw initiatief op de omgeving lijkt mee te vallen. Daarom lijkt participatie (of samenwerken) niet nodig. Uiteraard is het wel handig om alle belanghebbenden te informeren.

7-10 punten: Betrek de omgeving en betrokkenen bij uw initiatief en werk samen

U kunt aan de slag met uw initiatief! Ga terug naar de pagina die voor uw initiatief van toepassing is en ga verder met stap 2. U

11-14 punten: Doorloop een participatieplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad

U start een initiatief met grote gevolgen. Daarom moet u bij de start van dit initiatief toestemming hebben van de gemeenteraad voor uw participatieplan. Ga terug naar de pagina die voor uw initiatief van toepassing is en ga verder met stap 2. Betrek vanaf het begin de gemeente bij uw initiatief.