Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze Omgevingswet voegt een groot aantal wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. U kunt voor meer informatie kijken op de website van de landelijke overheid. Of hier op onze eigen website.