Wat gaan we doen?

De 60 wilgen langs de Crumpsestraat in Millingen aan de Rijn zijn aan het einde van hun leven. Er zijn al bomen omgevallen en er vallen takken uit. Reden genoeg om de bomen te gaan vervangen. Het weghalen van de bomen geeft kansen om het gebied opnieuw in te richten. Ook worden maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te verlagen.

We willen ongeveer 50 bomen terug planten. Hierdoor krijgen de bomen genoeg ruimte om te groeien. De weg en stoepen worden vernieuwd. En aan beide kanten van de weg worden parkeerplaatsen aangelegd.

Het regenwater vangen we op in de wadi op Nielingen. Dit is beter voor de bodem.

De plannen

Onder deze tekst staan de definitieve tekeningen. We hebben het werk inmiddels aanbesteed. De aannemer die het werk gaat doen is de firma van Venrooij uit Weurt. Deze firma is begonnen met het weghalen van de boomstronken, zodat de parkeersituatie verbetert. In de week van 11 maart 2024 begint Vitens met het verleggen van de waterleiding op het gedeelte tussen nr. 41 en de Pastoor Graatweg.  Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Half mei start Van Venrooij dan met het herinrichten van de rijbaan en trottoirs. Hierover krijgt u nog bericht.

Nieuwsbrief

We maken een nieuwsbrief over het verloop van het project. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar p.kersten@bergendal.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Pierre Kersten. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 - 1314 3617 of via email p.kersten@bergendal.nl.