Samen duurzaam handelen

Wij willen ruimte geven aan duurzame initiatieven. En inwoners, organisaties en bedrijven ondersteunen om dingen mogelijk te maken. Want duurzaamheid is een opgave van iedereen. We helpen inwoners om stappen te zetten naar een klimaatneutrale gemeente. We blijven kritisch op initiatieven die onevenwichtig veel impact hebben op de omgeving. We zoeken samen naar kansen en oplossingen, ook in de regio.