Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt. Een venter gaat van huis naar huis of trekt door de straten.  U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

  • U vent niet als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • U vent niet op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 08.00 uur

Wat valt niet onder venten?

  • U verspreidt geschreven of gedrukte stukken in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
  • U bent winkelier en u levert goederen thuis af bij een koper.
  • U verkoopt uw goederen vanaf een vaste standplaats of op een markt. U hebt dan een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt ook als u langer dan een kwartier op dezelfde plaats iets verkoopt.

Vertrouwt u het niet als iemand bij u aan de deur komt, neem dan contact op met de politie.