Dalen bodem: verzakking en funderingsproblemen

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met lange droge periodes. Daardoor zakt de grondwaterspiegel en kan de bodem (sneller) dalen doordat sommige bodemlagen inklinken. Bodemdaling treedt ook op door andere oorzaken dan een lage grondwaterstand. Op deze kaart Bodemdaling - Bodem+ (bodemplus.nl)(externe link) is te zien dat bodemdaling vooral in het noorden en westen van Nederland voor komt maar ook rond de rivieren. Het komt dus ook in onze gemeente voor.

Door bodemdaling kunnen er problemen met de fundering van een woning of gebouw ontstaan. Ook kunnen er problemen ontstaan doordat er een verkeerd type fundering is gebruikt, beschadiging van de fundering of door trillingen. De woning of het gebouw kan dan verzakken en scheuren. In het ergste geval is de woning onveilig en onbewoonbaar. Funderingsherstel is dan noodzakelijk.

Onderzoek en herstellen fundering

Het KCAF (KCAF - Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek(externe link)) is een stichting die kennis verzamelt en deelt. U kunt hier bijvoorbeeld betrouwbare bedrijven vinden die een onderzoek kunnen uitvoeren en de fundering kunnen herstellen. Ook kunnen zij u adviseren.

De gemeente Berg en Dal heeft een goedkope lening beschikbaar waarmee u funderingsherstel kunt financieren. Voorwaarde is wel dat u ook een energiemaatregel neemt. Informatie kunt u vinden op Lening toekomstbestendig wonen | Berg en Dal.

Omgevingsvergunning nodig voor herstel fundering

Voor funderingsherstel heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die kunt u hier Omgevingsloket online - Startpagina(externe link) aanvragen. In het stappenplan moet zowel bij overige veranderingen aan bouwwerken en bij verandert er iets aan de draagconstructie “ja” ingevuld worden. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is belangrijk, omdat:

  1. De nieuwe fundering constructief wordt getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit;
  2. De risico’s voor de omgeving en belendende percelen (buren) worden beoordeeld;
  3. De problematiek beter en breder in beeld wordt gebracht bij de gemeente en provincie;
  4. Toekomstige eigenaren en/of bewoners weten welk type fundering onder hun woning zit.