Koken, douchen en huis verwarmen zonder gas?! Dat gaan we in de (nabije) toekomst zeker doen. Hoe en wanneer bepalen we samen met u als inwoner, deskundigen, mensen uit het bedrijfsleven en politici. Dit leggen we vast in een zogenoemde warmtevisie.

Wat is de warmtevisie eigenlijk? En waarom maken we die? Dat leggen we in dit filmpje kort en eenvoudig uit. Meer uitgebreide informatie staat in de zogenoemde transitievisie warmte. Daar staat in waarom we van het aardgas af gaan, wat de criteria zijn, de planning en nog meer informatie.

 

Uitgangspunten

We hebben samen afgesproken wat we belangrijk vinden bij de overstap naar nieuwe energiebronnen. De uitgangspunten hebben we opgeschreven in de startnotitie ‘Op weg naar een Transitievisie Warmte’. 

Hoe nu verder?

We zijn druk bezig met het maken van de transitievisie warmte. Dit doen we samen met onder andere inwoners, bedrijven, woningcorporaties, de netbeheerder en politici.

Wat kunt u zelf al doen?

Het is belangrijk dat we energie besparen en woningen isoleren, zodat we minder CO2 uitstoten. Voor onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning, kunt u contact opnemen met het Loket Duurzaam Wonen Plus. Meer informatie vindt u ook op de pagina Energie besparen.