Koken, douchen en huis verwarmen zonder gas?! Dat gaan we in de (nabije) toekomst zeker doen. Hoe en wanneer hebben we samen met u als inwoner, deskundigen, mensen uit het bedrijfsleven bepaald in de zogenoemde Warmtevisie(externe link). De gemeenteraad heeft deze Warmtevisie inmiddels goedgekeurd. Overigens is iedere gemeente is verplicht zo'n Warmtevisie te maken.

Klik op de afbeelding en u kunt de Warmtevisie bekijken

Wat is een warmtevisie?

Wat is dat eigenlijk, een warmtevisie? En waarom maken we die? Dat leggen we in dit filmpje kort en eenvoudig uit. Meer uitgebreide informatie staat in de zogenoemde transitievisie warmte(externe link). Daar staat in waarom we van het aardgas af gaan, wat de criteria zijn, de planning en nog meer informatie.

Wat hebben we inmiddels gedaan?

We hebben samen afgesproken wat we belangrijk vinden bij de overstap naar nieuwe energiebronnen. De uitgangspunten hebben we opgeschreven in de startnotitie ‘Op weg naar een Transitievisie Warmte’.  Daarna zijn hebben we de Warmtevisie gemaakt met hulp van onder andere inwoners, bedrijven, woningcorporaties, de netbeheerder en politici.

Wat kunt u zelf al doen?

Het is belangrijk dat we energie besparen en woningen isoleren, zodat we minder CO2 uitstoten. Sommigen maatregelen kosten u weinig tot niets en besparen u wel energiekosten. Voor onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning, kunt u:

Webinar energie besparen

Kijk in onderstaande webinar terug waarom we een warmtevisie maken, wat je zelf kunt doen om energie te besparen, welke technieken er zijn en hoe we dit allemaal gaan betalen.