We vinden participatie erg belangrijk. Maar we merken ook dat er vaak verwarring is over participatie. En ook over draagvlak. Daarom leggen we hieronder uit wat we ermee bedoelen.

Wat bedoelen we hier met participatie?

Heel kort bedoelen we met participatie de 2 dingen die hieronder staan (zie voor meer uitleg ook onze nota participatie): 

  1. Dat inwoners meedenken en meepraten over plannen van de gemeente. Zo weten we wat er leeft in de gemeente.
  2. Dat inwoners een activiteit bedenken voor hun straat, buurt, dorp of misschien wel de hele gemeente. En dat wij als gemeente die inwoners ondersteunen.

Participatie kan ook gaan over meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Maar die vorm van participatie bedoelen we hier niet.

Helaas kunnen we niet altijd doen wat inwoners vragen

Stel, u denkt en doet mee met een plan van de gemeente. Dan doen we niet automatisch wat u wilt of vraagt. We moeten namelijk het belang van alle inwoners in de gaten houden. Van iedereen die meepraat. Soms wil de ene inwoner het tegenovergestelde van een andere inwoner.  We moeten ons ook houden aan allerlei regels. Bijvoorbeeld over milieu, verkeer en groen. En we hebben ook maar een bepaalde hoeveelheid geld. Een plan kan positieve gevolgen hebben voor de een en negatieve gevolgen voor de ander. De gemeente moet al die belangen afwegen. Niet iedereen kan dus zijn/haar zin krijgen.

Wie praat mee?

Bij nieuwe plannen hoeft de gemeente of u niet altijd iedereen te betrekken. Dat hangt af van de grootte van een project en hoeveel invloed het heeft op omwonenden en de omgeving. Bij een klein project is het soms voldoende om mensen te informeren. Bij projecten met meer gevolgen is het goed om in een vroeg stadium met belanghebbenden in gesprek te gaan over het proces en de inhoud.  We hebben hier een meetlat participatie voor gemaakt. Elke initiatiefnemer beantwoordt een aantal vragen over zijn of haar initiatief. Op basis van de antwoorden wordt duidelijk op welke manier de initiatiefnemer met de buurt in gesprek gaat.

Wat bedoelen we met draagvlak?

Met draagvlak bedoelen we hoeveel mensen een nieuw idee of een nieuwe aanpak accepteren. Zijn veel mensen voor? Dan noem je dat veel draagvlak. Zijn maar weinig mensen voor? Dan heb je weinig draagvlak. Is er een nieuw plan? Dan is het natuurlijk fijn dat als er veel draagvlak is. Maar 100% draagvlak is meestal onmogelijk.

We vragen inwoners niet om mee te denken en praten om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen. Als inwoners meedenken en –praten worden plannen gewoon beter. Maar voor betere plannen is meestal wel meer draagvlak.

Gaat een plan automatisch door als iedereen voor is?

Zijn de meeste inwoners voor een plan? Dan nog kan het zo zijn dat een plan niet doorgaat. Bijvoorbeeld omdat het te duur is. Of omdat het niet kan volgens de wet. Of omdat iemand er tegen is.

Bijvoorbeeld: meerdere inwoners hebben het idee om in de speeltuin in de buurt een grote klimtoren voor de kinderen te plaatsen. Hartstikke leuk initiatief. Veel mensen zijn voor, maar uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat sommige mensen last hebben van zo’n toren. De kinderen kijken dan recht in hun tuin. Als gemeente wegen we alle meningen/wensen tegen elkaar af. Daarbij kijken we naar het algemeen belang. Soms weegt dan het bezwaar van enkele buurbewoners zwaarder dan het goede idee van meerdere andere buurtbewoners.

En wat als iedereen tegen is?

Andersom is het ook zo. Soms gaat een plan door ondanks dat de meeste mensen tegen zijn.

Bijvoorbeeld bij elektriciteitsstations. We willen allemaal genoeg stroom en verbruiken steeds meer. Daarom moeten er onder andere meer elektriciteitsstations komen. De meeste mensen willen zo’n station niet in hun buurt. Maar als we niets doen komen we zonder stroom te zitten. Ondanks dat veel mensen tegen zijn geven we dan toch toestemming om zo’n station te plaatsen. Het algemeen belang gaat dan voor. Natuurlijk houden we ook dan zoveel rekening met de wensen van inwoners.