Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is volgens de Grondwet het hoogste orgaan van de gemeente.

Welke taken heeft de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Berg en Dal in het gemeentebestuur.
  • De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, de zogenaamde kaders. De gemeente kan grote plannen pas uitvoeren als een meerderheid van de raad het daarmee eens is. De gemeenteraad beslist ook hoe de gemeente haar geld besteedt.
  • De gemeenteraad controleert daarna of het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan wat belangrijk en nodig was om het gewenste beleid uit te voeren.

Hoe werkt het?

Wie kiest de leden van de gemeenteraad?

De inwoners van de gemeente kiezen om de vier jaar de leden van de raad. Leden van de raad moeten inwoner van de gemeente zijn. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder heeft kiesrecht en kan in principe als lid gekozen worden in de gemeenteraad.

Hoe heeft de gemeenteraad invloed?

Gemeenteraadsleden kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op voorstellen.

  • Ze hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in een voorgesteld besluit
  • Ze kunnen zelf voorstellen doen aan de raad
  • Ze kunnen het college vragen om informatie.

De griffie

Voor alle werkzaamheden heeft de gemeenteraad een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. Maar wat doet de griffie precies? 

Raadsleden hebben naast hun raadslidmaatschap vaak een baan, eigen bedrijf of studie. Om er voor te zorgen dat zij hun werk als raadslid goed kunnen doen, krijgen zij hulp en (juridisch) advies van de griffie. De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad waar dat nodig is.

De griffie is het secretariaat van de gemeenteraad en ook het eerste aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die met de gemeenteraad in contact willen komen. De griffie zorgt er voor dat de vergaderingen, bijeenkomsten en werkbezoeken gepland worden en de agenda's met vergaderstukken klaar staan. Ook adviseert de griffie (gevraagd en ongevraagd) over procedures en andere zaken die de raad aan gaan.

De griffie is de schakel tussen de gemeenteraad en de inwoners, organisaties, het college van burgemeester en wethouders en ook de medewerkers van het college. Dus als zij contact met de raad willen, een bijeenkomst willen inplannen of onderwerpen willen bespreken, dan wordt dat eerst afgestemd met de griffie.

De griffie in de gemeente Berg en Dal bestaat op dit moment uit een griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker. De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is de eerste adviseur van de gemeenteraad.